De helft van het budget is voorzien voor bedrijven die restwarmte willen benutten. Ze kunnen ervoor kiezen die warmte in het eigen bedrijf te gebruiken of via warmtenetten te verspreiden naar andere bedrijven of woningen. "Als we restwarmte kunnen opvangen, halen we moeiteloos onze doelstellingen voor 2020", maakt Tommelein zich sterk. "Met de warmtekaart is nu heel duidelijk waar vraag en aanbod in Vlaanderen het grootst zijn." Vier miljoen euro wordt voorbehouden voor het benutten van diepe aardwarmte, of geothermie. Voor bedrijven die een kleine biomassacentrale willen opzetten, is er 1 miljoen euro. Ook voor installaties die biomethaan produceren of injecteren, wordt 1 miljoen opzij gezet. Het gaat om de vijfde oproep voor groene warmte sinds 2013. De eerste drie keer was de interesse beperkt, met 22 ingediende projecten. Op de laatste oproep tekenden 17 bedrijven of organisaties in, die uiteindelijk steun kregen voor 15 projecten. Het is het Vlaams Energie Agentschap dat de rangschikking maakt en de steun toekent tot het budget is opgebruikt. (Belga)

De helft van het budget is voorzien voor bedrijven die restwarmte willen benutten. Ze kunnen ervoor kiezen die warmte in het eigen bedrijf te gebruiken of via warmtenetten te verspreiden naar andere bedrijven of woningen. "Als we restwarmte kunnen opvangen, halen we moeiteloos onze doelstellingen voor 2020", maakt Tommelein zich sterk. "Met de warmtekaart is nu heel duidelijk waar vraag en aanbod in Vlaanderen het grootst zijn." Vier miljoen euro wordt voorbehouden voor het benutten van diepe aardwarmte, of geothermie. Voor bedrijven die een kleine biomassacentrale willen opzetten, is er 1 miljoen euro. Ook voor installaties die biomethaan produceren of injecteren, wordt 1 miljoen opzij gezet. Het gaat om de vijfde oproep voor groene warmte sinds 2013. De eerste drie keer was de interesse beperkt, met 22 ingediende projecten. Op de laatste oproep tekenden 17 bedrijven of organisaties in, die uiteindelijk steun kregen voor 15 projecten. Het is het Vlaams Energie Agentschap dat de rangschikking maakt en de steun toekent tot het budget is opgebruikt. (Belga)