Het jeugdhulplandschap in Vlaanderen in complex en versnipperd. Afhankelijk van de problematiek valt de hulp onder de bevoegdheid van het Algemeen Welzijnswerk, Jongerenwelzijn, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Kind en Gezin of de Geestelijke Gezondheidszorg. Tussen al die sectoren zijn er nu teveel muurtjes of "schotten". Minderjarigen en gezinnen weten daardoor niet altijd bij wie ze voor welke problemen te rade moeten gaan. Hulpverleners weten niet altijd wat ze wel en niet kunnen doen. Gedeelde hulp en zorg wordt soms door aan een bepaalde sector gebonden regeltjes onmogelijk gemaakt. Kortom: jongeren glippen te vaak door de mazen van het hulpverleningsnet. Om daar iets aan te doen, wordt de toegang tot de hulpverlening sterk vereenvoudigd. De eerstelijnshulp, die nu nog te vaak onbekend is, wordt uitgebreid. Voor de niet-rechtstreekse (vaak zwaardere) hulpverlening komt er één enkele "toegangspoort". Daarvoor wordt in het najaar één pilootregio gekozen. Het ontwerpdecreet wil ook de verantwoordelijkheid van elke zorgverlener duideljke benoemen. Crisisjeugdhulp voor acute problemen moet permanent beschikbaar zijn. Hulpverleners die met een cliënt te maken krijgen wiens integriteit niet langer gegarandeerd is en die daar zelf geen raad mee weten, kunnen bij de vertrouwenscentra voor kindermishandeling en ondersteuningscentrum jeugdzorg terecht voor advies en opvolging. (KVH)

Het jeugdhulplandschap in Vlaanderen in complex en versnipperd. Afhankelijk van de problematiek valt de hulp onder de bevoegdheid van het Algemeen Welzijnswerk, Jongerenwelzijn, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Kind en Gezin of de Geestelijke Gezondheidszorg. Tussen al die sectoren zijn er nu teveel muurtjes of "schotten". Minderjarigen en gezinnen weten daardoor niet altijd bij wie ze voor welke problemen te rade moeten gaan. Hulpverleners weten niet altijd wat ze wel en niet kunnen doen. Gedeelde hulp en zorg wordt soms door aan een bepaalde sector gebonden regeltjes onmogelijk gemaakt. Kortom: jongeren glippen te vaak door de mazen van het hulpverleningsnet. Om daar iets aan te doen, wordt de toegang tot de hulpverlening sterk vereenvoudigd. De eerstelijnshulp, die nu nog te vaak onbekend is, wordt uitgebreid. Voor de niet-rechtstreekse (vaak zwaardere) hulpverlening komt er één enkele "toegangspoort". Daarvoor wordt in het najaar één pilootregio gekozen. Het ontwerpdecreet wil ook de verantwoordelijkheid van elke zorgverlener duideljke benoemen. Crisisjeugdhulp voor acute problemen moet permanent beschikbaar zijn. Hulpverleners die met een cliënt te maken krijgen wiens integriteit niet langer gegarandeerd is en die daar zelf geen raad mee weten, kunnen bij de vertrouwenscentra voor kindermishandeling en ondersteuningscentrum jeugdzorg terecht voor advies en opvolging. (KVH)