Clerfayt verwees naar het nieuwe verslag dat hij deze week ontving. In geval van een geleidelijke opheffing van de lockdown voorspelt View.brussels op basis van de gegevens van Perspective en de OESO een stijging van ongeveer 17.000 werkzoekenden in juni 2021. Bij een verlenging en verstrenging van de lockdown, en op basis van de gegevens van Perspective en de OESO, verwacht View.brussels een toename van ongeveer 25.000 eenheden in juni 2021. Volgens de minister is deze stijging zowel te verklaren door de komst van nieuwe werkzoekenden als door de daling van de uitstroom. Hij wees er nog op dat de impact van de crisis op het banenverlies en sluiting van bedrijven ingedamd wordt door de federale maatregelen zoals het moratorium op faillissementen of de tijdelijke werkloosheid. Daardoor lag het werkloosheidspercentage in het Brussels gewest in oktober op 16 procent, of 2,7 procent hoger dan in oktober 2019. De jeugdwerkloosheid steeg in oktober tot 27,9 procent of 7,4 procent meer dan een jaar eerder. "Men mag echter niet vergeten dat pas wanneer een einde komt aan de maatregelen van de federale regering, de werkelijke impact van de crisis op het vlak van werkgelegenheid zal kunnen worden vastgesteld", waarschuwde Clerfayt. (Belga)

Clerfayt verwees naar het nieuwe verslag dat hij deze week ontving. In geval van een geleidelijke opheffing van de lockdown voorspelt View.brussels op basis van de gegevens van Perspective en de OESO een stijging van ongeveer 17.000 werkzoekenden in juni 2021. Bij een verlenging en verstrenging van de lockdown, en op basis van de gegevens van Perspective en de OESO, verwacht View.brussels een toename van ongeveer 25.000 eenheden in juni 2021. Volgens de minister is deze stijging zowel te verklaren door de komst van nieuwe werkzoekenden als door de daling van de uitstroom. Hij wees er nog op dat de impact van de crisis op het banenverlies en sluiting van bedrijven ingedamd wordt door de federale maatregelen zoals het moratorium op faillissementen of de tijdelijke werkloosheid. Daardoor lag het werkloosheidspercentage in het Brussels gewest in oktober op 16 procent, of 2,7 procent hoger dan in oktober 2019. De jeugdwerkloosheid steeg in oktober tot 27,9 procent of 7,4 procent meer dan een jaar eerder. "Men mag echter niet vergeten dat pas wanneer een einde komt aan de maatregelen van de federale regering, de werkelijke impact van de crisis op het vlak van werkgelegenheid zal kunnen worden vastgesteld", waarschuwde Clerfayt. (Belga)