De situatie nu is dat de Vlaamse regering op 1 maart een hoge vlaktaks aan alle gezinnen en kmo's oplegt. De kleine consument draait op voor alle investeringen voor groene stroom, terwijl de grootindustrie buiten schot blijft. De Turteltaks houdt ook geen rekening met spaarzaamheid. De Turteltaks is overigens te duur doordat de vorige en deze regering er grote biomassacentrales wilden mee subsidiëren. Terwijl die helemaal niet duurzaam zijn. Met de faillissementsaanvraag van German Pellets verdwijnen bovendien ook 100 jobs, in de provincie Limburg die al in een moeilijk situatie zit.

De energiestrategie van de twee laatste Vlaamse regeringen stuikt nu dus als een kaartenhuis ineen. Het debacle van het regeringsbeleid is wel een kans om het over een andere boeg te gooien. Energieminister Annemie Turtelboom moet haar huiswerk opnieuw maken. Het kan wel degelijk beter.

'Turteltaks is te duur en houdt geen rekening met spaarzaamheid'

Groen schuift een eigen plan naar voor met 2 belangrijke doelstellingen : de Europese klimaatdoelstellingen halen, met een drastische vermindering van CO2-uitstoot, meer hernieuwbare energie, en een ontsporing van de factuur voor de gezinnen voorkomen. Alternatief plan

Om de historische schuld door de certificatenoverschotten af te bouwen over zes jaar moet de regering de moed hebben om een mix van maatregelen te nemen. Vooreerst moet de regering ook een bijdrage vragen vanuit de overwinsten van de grote hernieuwbare energie-installaties, de grote "zonne-parken"van bedrijven die voor 2013 in gebruik werden genomen. Dat geeft een inkomst van minstens 36 miljoen euro per jaar. Aan de distributienetbeheerders vragen we om gedurende 6 jaar de hoogte van de billijke marge, de winstuitkering aan hun aandeelhouders, te verlagen. We vragen daarbij een bijdrage vanuit hun exploitatiewinsten voor het luik elektriciteit.

Ten slotte moet de Vlaamse regering gedurende zes jaar 211 miljoen euro opnemen in haar begroting. Het probleem werd veroorzaakt door de overheid, de overheid moet dan ook voor een oplossing zorgen. Deze manier van werken is veel eerlijker omdat ze via de fiscale progressiviteit rekening houdt met de financiële draagkracht van gezinnen. De methode van de Turteltaks, namelijk een vlaktaks die voor elk gezin dezelfde is, is verwerpelijk. Een gepensioneerde met een pensioen onder de 1000 euro - wat ook zijn verbruik is - wordt veel harder getroffen dan een CEO. De offshore windparken op zee moeten gefinancieerd worden via afroming van de nucleaire rente (federaal). En voor grootschalige biomassacentrales mogen geen groenestroomcertificaten meer voorzien worden.

Meer investeren in hernieuwbare energie

Groen wil ook meer investeren in hernieuwbare energie en wil ook het gat vullen als Langerlo wegvalt. Liefst met meer energie uit wind, zon en geothermie. De veldstudie van VITO geeft zeer succesvolle resultaten. Dat kan veel meer groene jobs opleveren dat de investeringen in biomassa.We zijn niet tegen alle vormen van biomassa, het gebruik van lokaal biologisch afval kan interessant zijn. Maar dan moeten de duurzaamheidscriteria voldoende streng zijn èn een voldoende hoog rendement geven. Dat is iets helemaal anders dan Langerlo van German Pellets. Dat was gewoon een veredelde stoof, waar nog eens alle warmte langs de schouw naar buiten gaat.

'Zwartepieten over het verleden is zinloos. De vraag die ons allen moet leiden is: hoe kunnen we groene energie reanimeren?'

Een beheerste stijging van de stroomfactuur helemaal vermijden is niet mogelijk. Maar met dit alternatief plan blijft die stijging beperkt tot maximaal 11%, in plaats van de meer dan 40% in het scenario van de federale én Vlaamse regeringen. Deze manier beloont ook spaarzaamheid. En we halen de klimaatdoelstellingen. Slotsom: de Turteltaks, een oneerlijke vlaktaks, was de slechtste manier om het probleem aan te pakken. Alle gezinnen werden getroffen. De kleine kmo's betalen het gelag, terwijl de grootverbruikers allerhande kortingen en vrijstellingen kregen. Groen stelt dan ook dit alternatieve plan voor zodat de regering de Turteltaks kan intrekken voor hij ingaat op 1 maart.

Daarmee willen we van groene energie opnieuw een succesverhaal maken. Zwartepieten over het verleden is zinloos. De vraag die ons allen moet leiden is: hoe kunnen we groene energie reanimeren? Daarvoor is transparantie, samenwerking én lef nodig. Transparantie over wie wat betaalt. Samenwerking tussen de gewesten, het federale niveau en de energiespelers. En lef om te durven kiezen voor de toekomst. Dus ja, hernieuwbare energie kost geld, maar veel minder dan nucleair, en het kan potentieel veel meer jobs creëren. Zo bereiden we de toekomst voor.

De situatie nu is dat de Vlaamse regering op 1 maart een hoge vlaktaks aan alle gezinnen en kmo's oplegt. De kleine consument draait op voor alle investeringen voor groene stroom, terwijl de grootindustrie buiten schot blijft. De Turteltaks houdt ook geen rekening met spaarzaamheid. De Turteltaks is overigens te duur doordat de vorige en deze regering er grote biomassacentrales wilden mee subsidiëren. Terwijl die helemaal niet duurzaam zijn. Met de faillissementsaanvraag van German Pellets verdwijnen bovendien ook 100 jobs, in de provincie Limburg die al in een moeilijk situatie zit.De energiestrategie van de twee laatste Vlaamse regeringen stuikt nu dus als een kaartenhuis ineen. Het debacle van het regeringsbeleid is wel een kans om het over een andere boeg te gooien. Energieminister Annemie Turtelboom moet haar huiswerk opnieuw maken. Het kan wel degelijk beter. Groen schuift een eigen plan naar voor met 2 belangrijke doelstellingen : de Europese klimaatdoelstellingen halen, met een drastische vermindering van CO2-uitstoot, meer hernieuwbare energie, en een ontsporing van de factuur voor de gezinnen voorkomen. Alternatief plan Om de historische schuld door de certificatenoverschotten af te bouwen over zes jaar moet de regering de moed hebben om een mix van maatregelen te nemen. Vooreerst moet de regering ook een bijdrage vragen vanuit de overwinsten van de grote hernieuwbare energie-installaties, de grote "zonne-parken"van bedrijven die voor 2013 in gebruik werden genomen. Dat geeft een inkomst van minstens 36 miljoen euro per jaar. Aan de distributienetbeheerders vragen we om gedurende 6 jaar de hoogte van de billijke marge, de winstuitkering aan hun aandeelhouders, te verlagen. We vragen daarbij een bijdrage vanuit hun exploitatiewinsten voor het luik elektriciteit. Ten slotte moet de Vlaamse regering gedurende zes jaar 211 miljoen euro opnemen in haar begroting. Het probleem werd veroorzaakt door de overheid, de overheid moet dan ook voor een oplossing zorgen. Deze manier van werken is veel eerlijker omdat ze via de fiscale progressiviteit rekening houdt met de financiële draagkracht van gezinnen. De methode van de Turteltaks, namelijk een vlaktaks die voor elk gezin dezelfde is, is verwerpelijk. Een gepensioneerde met een pensioen onder de 1000 euro - wat ook zijn verbruik is - wordt veel harder getroffen dan een CEO. De offshore windparken op zee moeten gefinancieerd worden via afroming van de nucleaire rente (federaal). En voor grootschalige biomassacentrales mogen geen groenestroomcertificaten meer voorzien worden. Groen wil ook meer investeren in hernieuwbare energie en wil ook het gat vullen als Langerlo wegvalt. Liefst met meer energie uit wind, zon en geothermie. De veldstudie van VITO geeft zeer succesvolle resultaten. Dat kan veel meer groene jobs opleveren dat de investeringen in biomassa.We zijn niet tegen alle vormen van biomassa, het gebruik van lokaal biologisch afval kan interessant zijn. Maar dan moeten de duurzaamheidscriteria voldoende streng zijn èn een voldoende hoog rendement geven. Dat is iets helemaal anders dan Langerlo van German Pellets. Dat was gewoon een veredelde stoof, waar nog eens alle warmte langs de schouw naar buiten gaat. Een beheerste stijging van de stroomfactuur helemaal vermijden is niet mogelijk. Maar met dit alternatief plan blijft die stijging beperkt tot maximaal 11%, in plaats van de meer dan 40% in het scenario van de federale én Vlaamse regeringen. Deze manier beloont ook spaarzaamheid. En we halen de klimaatdoelstellingen. Slotsom: de Turteltaks, een oneerlijke vlaktaks, was de slechtste manier om het probleem aan te pakken. Alle gezinnen werden getroffen. De kleine kmo's betalen het gelag, terwijl de grootverbruikers allerhande kortingen en vrijstellingen kregen. Groen stelt dan ook dit alternatieve plan voor zodat de regering de Turteltaks kan intrekken voor hij ingaat op 1 maart. Daarmee willen we van groene energie opnieuw een succesverhaal maken. Zwartepieten over het verleden is zinloos. De vraag die ons allen moet leiden is: hoe kunnen we groene energie reanimeren? Daarvoor is transparantie, samenwerking én lef nodig. Transparantie over wie wat betaalt. Samenwerking tussen de gewesten, het federale niveau en de energiespelers. En lef om te durven kiezen voor de toekomst. Dus ja, hernieuwbare energie kost geld, maar veel minder dan nucleair, en het kan potentieel veel meer jobs creëren. Zo bereiden we de toekomst voor.