Er zijn al langer plannen om een energievisie voor de langere termijn uit te stippelen. In een resolutie, die vorige zomer in het Vlaams Parlement is goedgekeurd, wordt aan de Vlaamse regering gevraagd om tegen september 2016 met zo'n visie op de proppen te komen. Bedoeling is ook om samen met de andere regio's en met de federale overheid een pact te realiseren, een interfederaal energiepact. Zo'n pact staat ook ingeschreven in het federale regeerakkoord. Maar rond dat interfederale energiepact lijkt er voorlopig weinig beweging. "Er is geen vooruitgang en de einddatum is moeilijk te voorspellen", geeft Turtelboom toe. De Open Vld-minister blijft vanuit Vlaanderen wel werken aan en hopen op zo'n interfederaal pact, maar wil intussen "niet stilzitten" op Vlaams niveau. Meer zelfs, ze wil binnen twee weken een nota waarin het traject voor een Vlaamse visie wordt uitgestippeld. "Ik wil daarbij drie aspecten integreren. Ten eerste burgerparticipatie, want ik geloof in een bottom-up benadering en het betrekken van de burger bij het uitwerken van een energievisie. Dat is nodig om een draagvlak te hebben. Daarnaast wil ik de inbreng van het parlement meenemen en ten derde wil ik ook de sociale partners en de milieu- en maatschappelijke organisaties betrekken." (Belga)

Er zijn al langer plannen om een energievisie voor de langere termijn uit te stippelen. In een resolutie, die vorige zomer in het Vlaams Parlement is goedgekeurd, wordt aan de Vlaamse regering gevraagd om tegen september 2016 met zo'n visie op de proppen te komen. Bedoeling is ook om samen met de andere regio's en met de federale overheid een pact te realiseren, een interfederaal energiepact. Zo'n pact staat ook ingeschreven in het federale regeerakkoord. Maar rond dat interfederale energiepact lijkt er voorlopig weinig beweging. "Er is geen vooruitgang en de einddatum is moeilijk te voorspellen", geeft Turtelboom toe. De Open Vld-minister blijft vanuit Vlaanderen wel werken aan en hopen op zo'n interfederaal pact, maar wil intussen "niet stilzitten" op Vlaams niveau. Meer zelfs, ze wil binnen twee weken een nota waarin het traject voor een Vlaamse visie wordt uitgestippeld. "Ik wil daarbij drie aspecten integreren. Ten eerste burgerparticipatie, want ik geloof in een bottom-up benadering en het betrekken van de burger bij het uitwerken van een energievisie. Dat is nodig om een draagvlak te hebben. Daarnaast wil ik de inbreng van het parlement meenemen en ten derde wil ik ook de sociale partners en de milieu- en maatschappelijke organisaties betrekken." (Belga)