Turtelboom zei dat er continu gewerkt wordt aan het verder verhogen van het aantal effectieven. Zo werden 29 afgedeelde personeelsleden ter beschikking gesteld van de Brusselse metropolitie, werden 24 vacatures open verklaard en zal een deel van de in december afgestudeerde agenten bij de metrobrigade terechtkomen. Omdat de huidige kazerne in Etterbeek te afgelegen is, heeft de minister beslist het overleg over een nieuwe huisvesting in de Blérotstraat nabij het Zuidstation te intensifiëren opdat de nodige aanpassingswerken ten laatste tegen eind februari 2012 van start kunnen gaan. Wat de communicatie betreft, onderzoekt Astrid hoe het probleem van de slechte radioverbindingen op vijf sites kan opgelost worden. De goede werking van de metrobrigade is zowel voor de minister als voor de federale politie een topprioriteit, benadrukte Turtelboom. Ze verwacht van de federale politie dat ze maatregelen neemt om de capaciteit van de metrobrigade te verhogen en dat organisatorische maatregelen genomen worden om de inzet van personeel en het uitvoeren van de taken geoptimaliseerd worden. Op 30 november is een overleg met de vakbonden gepland, zei ze nog. (PVO)

Turtelboom zei dat er continu gewerkt wordt aan het verder verhogen van het aantal effectieven. Zo werden 29 afgedeelde personeelsleden ter beschikking gesteld van de Brusselse metropolitie, werden 24 vacatures open verklaard en zal een deel van de in december afgestudeerde agenten bij de metrobrigade terechtkomen. Omdat de huidige kazerne in Etterbeek te afgelegen is, heeft de minister beslist het overleg over een nieuwe huisvesting in de Blérotstraat nabij het Zuidstation te intensifiëren opdat de nodige aanpassingswerken ten laatste tegen eind februari 2012 van start kunnen gaan. Wat de communicatie betreft, onderzoekt Astrid hoe het probleem van de slechte radioverbindingen op vijf sites kan opgelost worden. De goede werking van de metrobrigade is zowel voor de minister als voor de federale politie een topprioriteit, benadrukte Turtelboom. Ze verwacht van de federale politie dat ze maatregelen neemt om de capaciteit van de metrobrigade te verhogen en dat organisatorische maatregelen genomen worden om de inzet van personeel en het uitvoeren van de taken geoptimaliseerd worden. Op 30 november is een overleg met de vakbonden gepland, zei ze nog. (PVO)