Vanochtend verslikte ik me in Straatsburg in mijn thee bij het lezen van de kranten. Niet omwille van de onheilstijding dat de investeringen in hernieuwbare energie stil vallen. Dat was helaas te verwachten. Wel omwille van de reactie van de Vlaamse energieminister Annemie Turtelboom, die al aardig inplugt op de mantra van haar N-VA-coalitiegenoten: de daling van de investeringen in hernieuwbare energie is uiteraard de schuld van de socialisten. Het wordt stilaan lachwekkend. Wij hebben immers met subsidies 'gegooid'.

Wat Turtelboom maar al te graag verzwijgt, is dat de subsidies voor fossiele energie in België het dubbele bedragen als die voor hernieuwbare energie. Wereldwijd liggen ze volgens Bloomberg zelfs twaalf keer hoger. De oliebaronnen feesten alle dagen bij zo veel blauwe welwillendheid. Die welwillendheid toonde Turtelboom gisterenavond nogmaals in de Antwerpse gemeenteraad. Daar stemde ze tegen een voorstel om de invoer van vervuilende teerzanden naar de Antwerpse haven af te houden. Met het voorstel wilden de socialisten verhinderen dat Exxon in de nieuwe afdeling van haar Antwerpse raffinaderij teerzanden uit Canada zou verwerken tot zware olie, een proces dat energie slurpt en kwistig CO2 uitstoot. Ook Total heeft mogelijk plannen in die richting. De Antwerpse meerderheid - Turtelboom incluis - stemde tégen een motie om te verhinderen dat teerzanden ingevoerd worden en waardoor Antwerpen het bruggenhoofd zou worden voor de import van die vervuilende troep. Dat licht alvast een tipje van het energiebeleid dat de Vlaamse regering wil voeren.

'Geen enkele energiebron is marktconform'

Volgens de Vlaamse minister voor energie moet dat een 'ander beleid' zijn. Een 'marktconform' beleid, dat spreekt, want de markt is heilig, het milieu en de gezondheid van de bevolking zijn daaraan ondergeschikt. Welnu, geen enkele energiebron is marktconform. Niet enkel wordt fossiele energie overladen met allerlei verdoken en minder verdoken subsidiestromen, de kosten van fossiele brandstoffen worden evenmin geïnternaliseerd. Dat wil zeggen dat de gigantische kost voor het milieu en de gezondheid afgewenteld wordt op de belastingbetalers. Turtelbooms beleid komt bovendien niet veel verder dan de stelling dat 'investeren in hernieuwbare energie een groter rendement oplevert dan het spaarboekje'. Kous af. Een vaststelling krijgt in de Vlaamse regering de status van beleid.

Waarom de uitspraken van Turtelboom zo schokkend zijn, is omdat ze gebeuren op de vooravond van de Europese Raad - de vergadering van de regeringsleiders van de lidstaten - die vrijdag het Europese standpunt inzake energie en de strijd tegen klimaatverandering moet bepalen. Vrijdag is het D-day, want zonder akkoord trekt de EU zonder standpunt naar de klimaattoppen van Lima en Parijs. Dat zou niet enkel een blamage zijn, het zou ook een drama zijn voor de toekomst van de Europeanen en zelfs van de rest van de wereld. Europa heeft in het verleden immers steeds een voortrekkersrol gespeeld als het over klimaatbeleid ging. Naar onze smaak was het nog allemaal te weinig, maar in vergelijking met andere wereldmachten deed de EU het niet slecht.

Op Europees niveau groeit er stilaan een consensus dat we een versnelling hoger moeten fietsen om catastrofes, zoals ze vandaag ook in het Oxfam-rapport 'Food, Fossil Fuels and Filthy Finance' staan, te vermijden. Het Europees parlement heeft al duidelijk gemaakt dat we ambitieuze én bindende doelstellingen nodig hebben: 40 procent reductie van broeikasgassen, 40 procent energie-efficiëntie en 30 procent hernieuwbare energie tegen 2030 zijn minimale doelstellingen. Uit de voorbereidende teksten van de Raad blijkt dat de lidstaten ver onder die ambities blijven, ambities die voor de sociaaldemocraten niet eens ver genoeg gingen.

Kantelmoment

En dat terwijl we vandaag weten dat we het kantelmoment bereikt hebben waarop hernieuwbare energie goedkoper is geworden dan fossiele energie. Vorige week nog toonde een rapport van de Europese Commissie aan dat - als alle kosten mee in rekening gebracht worden - onshore windenergie goedkoper is dan kolen, gas en nucleaire energie. Onshore windenergie kost 105 euro per Megawatt/uur, kolen 163 euro en gas 233 euro. Nucleaire energie kost 125 euro, net zoveel als offshore windenergie en zonne-energie, maar voor nucleaire energie komen daar torenhoge risico's bij.

Als vaststellingen in de Vlaamse regering verheven kunnen worden tot beleid, dan zou deze vaststelling ook wel eens in beleid mogen omgezet worden. Dan zijn de keuzes snel gemaakt. Maar dan kies je er als minister van energie maar beter niet voor om de laatste druppel olie uit teerzand te persen om marktconform de olie-industrie ter wille te zijn.

Vanochtend verslikte ik me in Straatsburg in mijn thee bij het lezen van de kranten. Niet omwille van de onheilstijding dat de investeringen in hernieuwbare energie stil vallen. Dat was helaas te verwachten. Wel omwille van de reactie van de Vlaamse energieminister Annemie Turtelboom, die al aardig inplugt op de mantra van haar N-VA-coalitiegenoten: de daling van de investeringen in hernieuwbare energie is uiteraard de schuld van de socialisten. Het wordt stilaan lachwekkend. Wij hebben immers met subsidies 'gegooid'. Wat Turtelboom maar al te graag verzwijgt, is dat de subsidies voor fossiele energie in België het dubbele bedragen als die voor hernieuwbare energie. Wereldwijd liggen ze volgens Bloomberg zelfs twaalf keer hoger. De oliebaronnen feesten alle dagen bij zo veel blauwe welwillendheid. Die welwillendheid toonde Turtelboom gisterenavond nogmaals in de Antwerpse gemeenteraad. Daar stemde ze tegen een voorstel om de invoer van vervuilende teerzanden naar de Antwerpse haven af te houden. Met het voorstel wilden de socialisten verhinderen dat Exxon in de nieuwe afdeling van haar Antwerpse raffinaderij teerzanden uit Canada zou verwerken tot zware olie, een proces dat energie slurpt en kwistig CO2 uitstoot. Ook Total heeft mogelijk plannen in die richting. De Antwerpse meerderheid - Turtelboom incluis - stemde tégen een motie om te verhinderen dat teerzanden ingevoerd worden en waardoor Antwerpen het bruggenhoofd zou worden voor de import van die vervuilende troep. Dat licht alvast een tipje van het energiebeleid dat de Vlaamse regering wil voeren. Volgens de Vlaamse minister voor energie moet dat een 'ander beleid' zijn. Een 'marktconform' beleid, dat spreekt, want de markt is heilig, het milieu en de gezondheid van de bevolking zijn daaraan ondergeschikt. Welnu, geen enkele energiebron is marktconform. Niet enkel wordt fossiele energie overladen met allerlei verdoken en minder verdoken subsidiestromen, de kosten van fossiele brandstoffen worden evenmin geïnternaliseerd. Dat wil zeggen dat de gigantische kost voor het milieu en de gezondheid afgewenteld wordt op de belastingbetalers. Turtelbooms beleid komt bovendien niet veel verder dan de stelling dat 'investeren in hernieuwbare energie een groter rendement oplevert dan het spaarboekje'. Kous af. Een vaststelling krijgt in de Vlaamse regering de status van beleid.Waarom de uitspraken van Turtelboom zo schokkend zijn, is omdat ze gebeuren op de vooravond van de Europese Raad - de vergadering van de regeringsleiders van de lidstaten - die vrijdag het Europese standpunt inzake energie en de strijd tegen klimaatverandering moet bepalen. Vrijdag is het D-day, want zonder akkoord trekt de EU zonder standpunt naar de klimaattoppen van Lima en Parijs. Dat zou niet enkel een blamage zijn, het zou ook een drama zijn voor de toekomst van de Europeanen en zelfs van de rest van de wereld. Europa heeft in het verleden immers steeds een voortrekkersrol gespeeld als het over klimaatbeleid ging. Naar onze smaak was het nog allemaal te weinig, maar in vergelijking met andere wereldmachten deed de EU het niet slecht. Op Europees niveau groeit er stilaan een consensus dat we een versnelling hoger moeten fietsen om catastrofes, zoals ze vandaag ook in het Oxfam-rapport 'Food, Fossil Fuels and Filthy Finance' staan, te vermijden. Het Europees parlement heeft al duidelijk gemaakt dat we ambitieuze én bindende doelstellingen nodig hebben: 40 procent reductie van broeikasgassen, 40 procent energie-efficiëntie en 30 procent hernieuwbare energie tegen 2030 zijn minimale doelstellingen. Uit de voorbereidende teksten van de Raad blijkt dat de lidstaten ver onder die ambities blijven, ambities die voor de sociaaldemocraten niet eens ver genoeg gingen. En dat terwijl we vandaag weten dat we het kantelmoment bereikt hebben waarop hernieuwbare energie goedkoper is geworden dan fossiele energie. Vorige week nog toonde een rapport van de Europese Commissie aan dat - als alle kosten mee in rekening gebracht worden - onshore windenergie goedkoper is dan kolen, gas en nucleaire energie. Onshore windenergie kost 105 euro per Megawatt/uur, kolen 163 euro en gas 233 euro. Nucleaire energie kost 125 euro, net zoveel als offshore windenergie en zonne-energie, maar voor nucleaire energie komen daar torenhoge risico's bij. Als vaststellingen in de Vlaamse regering verheven kunnen worden tot beleid, dan zou deze vaststelling ook wel eens in beleid mogen omgezet worden. Dan zijn de keuzes snel gemaakt. Maar dan kies je er als minister van energie maar beter niet voor om de laatste druppel olie uit teerzand te persen om marktconform de olie-industrie ter wille te zijn.