Om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen, moet Vlaanderen de komende jaren stappen zetten in het koolstofarmer maken van het energiesysteem. Een Vlaamse energievisie moet daar bij helpen. "Een Vlaamse energievisie kan zorgen voor een stroomversnelling in het energiebeleid. Hernieuwbare energie moet opnieuw een positief verhaal worden, waar burgers aan kunnen participeren", zegt Turtelboom. Om tot die visie te komen, wil de minister dat verschillende 'pijlers' gaan nadenken. Een eerste pijler is die van de stakeholders (sociale partners, administraties, milieubewegingen, academici en consumentenorganisaties). Een tweede pijler bevat een pool van burgers die door het Vlaams Energie Agentschap geselecteerd zal worden. "Voortrekkers" (ook wel 'coalition of the willing' genoemd) vormen de derde pijler. Zij zullen werken rond vijf thema's, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibiliteit, financiering en governance. In het najaar moeten de conclusies van werkgroepen en burgerpanel leiden tot een energiepact. (Belga)

Om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen, moet Vlaanderen de komende jaren stappen zetten in het koolstofarmer maken van het energiesysteem. Een Vlaamse energievisie moet daar bij helpen. "Een Vlaamse energievisie kan zorgen voor een stroomversnelling in het energiebeleid. Hernieuwbare energie moet opnieuw een positief verhaal worden, waar burgers aan kunnen participeren", zegt Turtelboom. Om tot die visie te komen, wil de minister dat verschillende 'pijlers' gaan nadenken. Een eerste pijler is die van de stakeholders (sociale partners, administraties, milieubewegingen, academici en consumentenorganisaties). Een tweede pijler bevat een pool van burgers die door het Vlaams Energie Agentschap geselecteerd zal worden. "Voortrekkers" (ook wel 'coalition of the willing' genoemd) vormen de derde pijler. Zij zullen werken rond vijf thema's, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibiliteit, financiering en governance. In het najaar moeten de conclusies van werkgroepen en burgerpanel leiden tot een energiepact. (Belga)