Nu het overstromingsgevaar lijkt geweken, kunnen de slachtoffers beginnen denken aan de aangifte van hun schade. Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom wil samen met de verzekeringssector een eenvoudig schadeformulier opstellen om de aangifte te vergemakkelijken.

Turtelboom gaf maandagochtend op Radio 1 een bloemetje aan de weervoorspellers. Dankzij hen was men volgens haar goed voorbereid op de watersnood. Niettemin is er veel schade.

De minister verwacht dat de overstromingen erkend zullen
worden als ramp en dus in aanmerking komen voor schadevergoeding door het rampenfonds.

Ze heeft het KMI verzocht om de nodige meteorologische gegevens ter beschikking te stellen. 'Om in aanmerking te komen als erkenning tot ramp moet er in een bepaalde regio minstens 30 liter per m2 neerslag gevallen zijn op één uur tijd of 60 liter per m2 binnen de 24 uur', aldus het kabinet-Turtelboom. Daar denkt men dat aan die voorwaarden is voldaan.

Brandverzekering

Maar het rampenfonds komt slechts voor bepaalde groepen tussen. Wateroverlast valt immers onder de brandverzekering en particulieren moeten zich dus voor schadevergoeding tot hun verzekeringsmakelaar wenden.

Turtelboom wil samen met de verzekeringssector een eenvoudig schadeformulier opstellen. Ze spreekt over een heel eenvoudige checklist zodat de schadedossiers zo snel mogelijk kunnen afgehandeld worden.

Nu het overstromingsgevaar lijkt geweken, kunnen de slachtoffers beginnen denken aan de aangifte van hun schade. Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom wil samen met de verzekeringssector een eenvoudig schadeformulier opstellen om de aangifte te vergemakkelijken.Turtelboom gaf maandagochtend op Radio 1 een bloemetje aan de weervoorspellers. Dankzij hen was men volgens haar goed voorbereid op de watersnood. Niettemin is er veel schade.De minister verwacht dat de overstromingen erkend zullen worden als ramp en dus in aanmerking komen voor schadevergoeding door het rampenfonds. Ze heeft het KMI verzocht om de nodige meteorologische gegevens ter beschikking te stellen. 'Om in aanmerking te komen als erkenning tot ramp moet er in een bepaalde regio minstens 30 liter per m2 neerslag gevallen zijn op één uur tijd of 60 liter per m2 binnen de 24 uur', aldus het kabinet-Turtelboom. Daar denkt men dat aan die voorwaarden is voldaan.BrandverzekeringMaar het rampenfonds komt slechts voor bepaalde groepen tussen. Wateroverlast valt immers onder de brandverzekering en particulieren moeten zich dus voor schadevergoeding tot hun verzekeringsmakelaar wenden.Turtelboom wil samen met de verzekeringssector een eenvoudig schadeformulier opstellen. Ze spreekt over een heel eenvoudige checklist zodat de schadedossiers zo snel mogelijk kunnen afgehandeld worden.