De periode december-maart is voor de zelfstandigen een overvalsgevoelige periode, vooral op het einde van de dag tussen 16 en 20 uur. Cijfers van voorgaande jaren bevestigen dat. Daarom roept Turtelboom, net zoals vorige jaren, in een omzendbrief aan de politiediensten op om meer te patrouilleren tijdens de drukke eindejaarsperiode. De extra patrouilles kunnen volgens haar ook een ontradend effect hebben het fenomeen van de grijpdiefstallen. Door de hoge goudprijs zijn juwelen begeerd goed voor criminelen en worden niet alleen juweliers overvallen maar ook mensen op straat van hun juwelen beroofd. Om het probleem ten gronde aan te pakken heeft de minister een KB opgesteld dat verkopers van juwelen verplicht zich te identificeren. Zo wil Annemie Turtelboom vermijden dat juweliers - onbewust - gestolen juwelen opkopen en het fenomeen mee in stand houden. Daarnaast heeft ze een onderzoek besteld naar de motieven van overvallers om een bepaald doelwit of een bepaalde regio uit te kiezen. "Op die manier kunnen we de preventie ook gerichter doen op basis van de kenmerken, installatie, maatregelen, ... die een negatieve invloed hebben op de overvalkans van een handelszaak", aldus de minister. (AHO)

De periode december-maart is voor de zelfstandigen een overvalsgevoelige periode, vooral op het einde van de dag tussen 16 en 20 uur. Cijfers van voorgaande jaren bevestigen dat. Daarom roept Turtelboom, net zoals vorige jaren, in een omzendbrief aan de politiediensten op om meer te patrouilleren tijdens de drukke eindejaarsperiode. De extra patrouilles kunnen volgens haar ook een ontradend effect hebben het fenomeen van de grijpdiefstallen. Door de hoge goudprijs zijn juwelen begeerd goed voor criminelen en worden niet alleen juweliers overvallen maar ook mensen op straat van hun juwelen beroofd. Om het probleem ten gronde aan te pakken heeft de minister een KB opgesteld dat verkopers van juwelen verplicht zich te identificeren. Zo wil Annemie Turtelboom vermijden dat juweliers - onbewust - gestolen juwelen opkopen en het fenomeen mee in stand houden. Daarnaast heeft ze een onderzoek besteld naar de motieven van overvallers om een bepaald doelwit of een bepaalde regio uit te kiezen. "Op die manier kunnen we de preventie ook gerichter doen op basis van de kenmerken, installatie, maatregelen, ... die een negatieve invloed hebben op de overvalkans van een handelszaak", aldus de minister. (AHO)