Het akkoord tussen de EU en Turkije voorziet dat Europa alle migranten die illegaal via Turkije naar de Griekse eilanden komen, kan terugsturen. Indien een teruggestuurd persoon afkomstig is uit Syrië, mag een andere Syriër uit Turkije legaal en rechtstreeks naar de EU vertrekken. Concreet wil Celik de passage in het akkoord waarin staat dat Turkije "alle mogelijke maatregelen" moet nemen om het ontstaan van nieuwe migratieroutes over Turkije naar Europa te vermijden. Turkije leeft al even op gespannen voet met een aantal Europese landen, waaronder Duitsland en Nederland. De spanningen draaien voornamelijk rond de verkiezingsmeetings die Turkse politici op Europees grondgebied organiseren, om campagne te voeren voor het grondwetsreferendum dat in april in Turkije wordt georganiseerd. Verschillende van die meetings werden al verboden, wat onder meer in Nederland tot een heuse diplomatieke rel met Ankara heeft geleid. (Belga)

Het akkoord tussen de EU en Turkije voorziet dat Europa alle migranten die illegaal via Turkije naar de Griekse eilanden komen, kan terugsturen. Indien een teruggestuurd persoon afkomstig is uit Syrië, mag een andere Syriër uit Turkije legaal en rechtstreeks naar de EU vertrekken. Concreet wil Celik de passage in het akkoord waarin staat dat Turkije "alle mogelijke maatregelen" moet nemen om het ontstaan van nieuwe migratieroutes over Turkije naar Europa te vermijden. Turkije leeft al even op gespannen voet met een aantal Europese landen, waaronder Duitsland en Nederland. De spanningen draaien voornamelijk rond de verkiezingsmeetings die Turkse politici op Europees grondgebied organiseren, om campagne te voeren voor het grondwetsreferendum dat in april in Turkije wordt georganiseerd. Verschillende van die meetings werden al verboden, wat onder meer in Nederland tot een heuse diplomatieke rel met Ankara heeft geleid. (Belga)