De Europese Commissie vraagt de lidstaten om dat concept toe te passen voor landen als Turkije. "Dat zou hen namelijk toelaten om asielzoekers die via Turkije naar Europa zijn gekomen, naar dat land terug te sturen", aldus beide organisaties in een gezamenlijke verklaring. Daarbij wordt verondersteld dat "Turkije effectief in staat is om vluchtelingen te beschermen en die taak kan overnemen van de Europese landen". Voor Amnesty International en Vluchtelingenwerk Vlaanderen is dat voorstel gevaarlijk en druist het in tegen het internationale recht. In dat "derde land" mag er immers geen sprake zijn van vervolging of onmenselijke behandeling. Ook moet het principe van non-refoulement - waarbij iemand die vervolging, doodstraf of mishandeling riskeert in eigen land, niet teruggestuurd mag worden - gerespecteerd worden, moeten de asielaanvragen onderzocht worden en moet bescherming worden geboden aan vluchtelingen volgens het Vluchtelingenverdrag van 1951. De organisaties wijzen er echter op dat Turkije weliswaar een vluchtelingenstatus biedt aan niet-Europeanen, maar dat dit slechts een beperkte verblijfsvergunning geeft in afwachting van hervestiging in een ander land. Ook biedt dat geen recht op werk. "Bovendien garandeert en respecteert Turkije de rechten van vluchtelingen niet", klinkt het. "Kortom: we hebben het over een land dat erom bekend staat de mensenrechten op diverse manieren te schenden", aldus de organisaties. "Om al deze redenen kan Turkije niet beschouwd worden als een 'veilig derde land' dat reële bescherming kan bieden aan mensen op de vlucht." België nam het concept van "veilig derde land" niet op in de wetgeving. De organisaties vragen om dat nu of in de toekomst ook niet te doen. (Belga)

De Europese Commissie vraagt de lidstaten om dat concept toe te passen voor landen als Turkije. "Dat zou hen namelijk toelaten om asielzoekers die via Turkije naar Europa zijn gekomen, naar dat land terug te sturen", aldus beide organisaties in een gezamenlijke verklaring. Daarbij wordt verondersteld dat "Turkije effectief in staat is om vluchtelingen te beschermen en die taak kan overnemen van de Europese landen". Voor Amnesty International en Vluchtelingenwerk Vlaanderen is dat voorstel gevaarlijk en druist het in tegen het internationale recht. In dat "derde land" mag er immers geen sprake zijn van vervolging of onmenselijke behandeling. Ook moet het principe van non-refoulement - waarbij iemand die vervolging, doodstraf of mishandeling riskeert in eigen land, niet teruggestuurd mag worden - gerespecteerd worden, moeten de asielaanvragen onderzocht worden en moet bescherming worden geboden aan vluchtelingen volgens het Vluchtelingenverdrag van 1951. De organisaties wijzen er echter op dat Turkije weliswaar een vluchtelingenstatus biedt aan niet-Europeanen, maar dat dit slechts een beperkte verblijfsvergunning geeft in afwachting van hervestiging in een ander land. Ook biedt dat geen recht op werk. "Bovendien garandeert en respecteert Turkije de rechten van vluchtelingen niet", klinkt het. "Kortom: we hebben het over een land dat erom bekend staat de mensenrechten op diverse manieren te schenden", aldus de organisaties. "Om al deze redenen kan Turkije niet beschouwd worden als een 'veilig derde land' dat reële bescherming kan bieden aan mensen op de vlucht." België nam het concept van "veilig derde land" niet op in de wetgeving. De organisaties vragen om dat nu of in de toekomst ook niet te doen. (Belga)