Om tegemoet te komen aan de kritiek dat de TTIP-onderhandelingen in de grootste geheimhouding verlopen, toont de Europese Commissie zich bereid om de parlementsleden van de 28 EU-lidstaten inzage te geven in de onderhandelingsteksten. Er wordt daarvoor in de verschillende hoofdsteden een leeskamer ingericht waar de parlementsleden de teksten kunnen raadplegen. De Belgische volksvertegenwoordigers, van zowel het federale parlement als de deelstaatparlementen, kunnen terecht bij Buitenlandse Zaken in Brussel. Güler Turan, die de TTIP-onderhandelingen sowieso al met een kritisch oog bekijkt, maakte van haar inzagerecht gebruik en is alleen maar meer ongerust geworden. Maar wegens haar geheimhoudingsplicht, kan ze inhoudelijk niets kwijt. "Dit is echt ongelooflijk. Ik maak mij zorgen en ik kan dat niet ventileren", zegt ze aan Belga. "Vooral de impact van dit verdrag op onze democratische besluitvorming, op onze publieke diensten en op standaarden inzake milieu, gezondheidszorg, consumentenbescherming en arbeidsrechten blijft mij grote zorgen baren." Ook de manier waarop het er in de leeskamer aan toeging, stoot Turan tegen de borst. Behalve met de geheimhoudingsplicht, heeft ze het moeilijk met het feit dat een veiligheidsofficier niet van haar zijde week, dat ze al haar elektronische toestellen moest afgeven, dat enkel handgeschreven notities waren toegelaten en dat er in de leeskamer geen natuurlijk licht was. Turan: "De parlementen kunnen hun job niet doen, namelijk het voeden en voeren van een democratisch publiek debat. (...) De manier waarop de leeskamers georganiseerd zijn, versterkt de sfeer van geheimzinnigheid alleen maar. Dit is geen transparantie." Intussen diende haar partijgenoot Dirk Van der Maelen in de Kamer een resolutie in waarin hij voorstelt de Belgische gezondheidszorg te beschermen tegen TTIP. Hij stelt dat de Amerikanen de kostprijs van geneesmiddelen de hoogte in zullen jagen waardoor de ziekteverzekering op lange termijn kopje onder dreigt te gaan, maar zijn tekst werd in de bevoegde Kamercommissie weggestemd door de meerderheid. (Belga)

Om tegemoet te komen aan de kritiek dat de TTIP-onderhandelingen in de grootste geheimhouding verlopen, toont de Europese Commissie zich bereid om de parlementsleden van de 28 EU-lidstaten inzage te geven in de onderhandelingsteksten. Er wordt daarvoor in de verschillende hoofdsteden een leeskamer ingericht waar de parlementsleden de teksten kunnen raadplegen. De Belgische volksvertegenwoordigers, van zowel het federale parlement als de deelstaatparlementen, kunnen terecht bij Buitenlandse Zaken in Brussel. Güler Turan, die de TTIP-onderhandelingen sowieso al met een kritisch oog bekijkt, maakte van haar inzagerecht gebruik en is alleen maar meer ongerust geworden. Maar wegens haar geheimhoudingsplicht, kan ze inhoudelijk niets kwijt. "Dit is echt ongelooflijk. Ik maak mij zorgen en ik kan dat niet ventileren", zegt ze aan Belga. "Vooral de impact van dit verdrag op onze democratische besluitvorming, op onze publieke diensten en op standaarden inzake milieu, gezondheidszorg, consumentenbescherming en arbeidsrechten blijft mij grote zorgen baren." Ook de manier waarop het er in de leeskamer aan toeging, stoot Turan tegen de borst. Behalve met de geheimhoudingsplicht, heeft ze het moeilijk met het feit dat een veiligheidsofficier niet van haar zijde week, dat ze al haar elektronische toestellen moest afgeven, dat enkel handgeschreven notities waren toegelaten en dat er in de leeskamer geen natuurlijk licht was. Turan: "De parlementen kunnen hun job niet doen, namelijk het voeden en voeren van een democratisch publiek debat. (...) De manier waarop de leeskamers georganiseerd zijn, versterkt de sfeer van geheimzinnigheid alleen maar. Dit is geen transparantie." Intussen diende haar partijgenoot Dirk Van der Maelen in de Kamer een resolutie in waarin hij voorstelt de Belgische gezondheidszorg te beschermen tegen TTIP. Hij stelt dat de Amerikanen de kostprijs van geneesmiddelen de hoogte in zullen jagen waardoor de ziekteverzekering op lange termijn kopje onder dreigt te gaan, maar zijn tekst werd in de bevoegde Kamercommissie weggestemd door de meerderheid. (Belga)