"Ik weet wel dat er geen reden is tot paniek bij deze stillegging en dat er problemen zijn in het niet-nucleaire gedeelte van Doel 1, maar anderzijds mogen we ook niet te licht gaan over een hele resem van incidenten in de kerncentrales die men juist wil openhouden", aldus Calvo. Volgens de fractieleider van de ecologisten is de levensduurverlenging nog geen voldongen feit. "Over de overeenkomst moet nog gedebatteerd en gestemd worden in het parlement. Dus kan de beslissing tot verlenging worden teruggekeerd, temeer omdat recente rapporten van de Creg (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) en Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, hebben aangetoond dat de levensduurverlenging niet nodig is voor de stroomvoorziening in ons land", besluit Calvo. (Belga)

"Ik weet wel dat er geen reden is tot paniek bij deze stillegging en dat er problemen zijn in het niet-nucleaire gedeelte van Doel 1, maar anderzijds mogen we ook niet te licht gaan over een hele resem van incidenten in de kerncentrales die men juist wil openhouden", aldus Calvo. Volgens de fractieleider van de ecologisten is de levensduurverlenging nog geen voldongen feit. "Over de overeenkomst moet nog gedebatteerd en gestemd worden in het parlement. Dus kan de beslissing tot verlenging worden teruggekeerd, temeer omdat recente rapporten van de Creg (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) en Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, hebben aangetoond dat de levensduurverlenging niet nodig is voor de stroomvoorziening in ons land", besluit Calvo. (Belga)