Het Vlaams Belang had het vooraf aangekondigd. De partij zou niet deelnemen aan de plechtigheden rond de troonswisseling. Zo liet de partij onder meer verstek gaan voor de eedaflegging van koning Filip in het parlement. De partij noemt de monarchie een ondemocratisch instituut. "Een erfelijke monarchie staat nu eenmaal haaks op democratie. Het idee dat iemand op basis van een middeleeuwse erfopvolging arts zou worden, zou door iedereen als absurd en surrealistisch worden bestempeld. Maar als het gaat over een staatshoofd, zouden we erfopvolging volkomen normaal moeten vinden", aldus Annemans. Volgens Annemans respecteert het vorstenhuis ook de politieke neutraliteit onvoldoende. "Elke vorm van Vlaams autonomiestreven werd door de opeenvolgende koningen van België soms subtiel, soms allerminst subtiel tegengewerkt Het Vlaams Belang noemt de troonswisseling ook "ongrondwettelijk". "Een abdicatie is in de Belgische grondwet niet voorzien en dient net als in 1950 wettelijk geregeld te worden. De regering heeft besloten deze vereiste te negeren, wat een extra reden is om vandaag afwezig te blijven". (Belga)

Het Vlaams Belang had het vooraf aangekondigd. De partij zou niet deelnemen aan de plechtigheden rond de troonswisseling. Zo liet de partij onder meer verstek gaan voor de eedaflegging van koning Filip in het parlement. De partij noemt de monarchie een ondemocratisch instituut. "Een erfelijke monarchie staat nu eenmaal haaks op democratie. Het idee dat iemand op basis van een middeleeuwse erfopvolging arts zou worden, zou door iedereen als absurd en surrealistisch worden bestempeld. Maar als het gaat over een staatshoofd, zouden we erfopvolging volkomen normaal moeten vinden", aldus Annemans. Volgens Annemans respecteert het vorstenhuis ook de politieke neutraliteit onvoldoende. "Elke vorm van Vlaams autonomiestreven werd door de opeenvolgende koningen van België soms subtiel, soms allerminst subtiel tegengewerkt Het Vlaams Belang noemt de troonswisseling ook "ongrondwettelijk". "Een abdicatie is in de Belgische grondwet niet voorzien en dient net als in 1950 wettelijk geregeld te worden. De regering heeft besloten deze vereiste te negeren, wat een extra reden is om vandaag afwezig te blijven". (Belga)