'De officiële statistieken die maandelijks door Infrabel en de NMBS worden gepubliceerd, in overeenstemming met de regels van de beheerscontracten, geven geen beeld van de ervaring van de reizger', aldus TreinTramBus.

'De statistieken die we al meer dan een jaar publiceren en die gebaseerd zijn op officiële gegevens zijn veel gedetailleerder. De reiziger kan alle gegevens raadplegen van de treinen waarmee hij of zij reist op een aantal veelgebruikte routes.'

De verenigingen zijn van mening dat de stiptheid tijdens de spitsuren duidelijk onvoldoende is. Tot de belangrijkste oorzaken horen vooral problemen in verband met de signalisatie (20,5 pct), overwegen (17,3 pct), spoorlopers (16,3 pct), materieel (11,2 pct) of wissels (6,2 pct).

'Het gebrek aan onderhoud van verouderde infrastructuur op veel locaties in het netwerk leidt tot storingen, soms significant, die bijdragen aan de slechte stiptheid, evenals problemen met het materieel die nog steeds te vaak voorkomen', aldus de organisaties.

TreinTramBus en Navetteurs.be vragen 'een transparantere, gedetailleerdere en snellere publicatie van de stiptheidscijfers'. Een kijk vanuit de reiziger, met een focus op de spitsuren moet het doel zijn, klinkt het.

'De officiële statistieken die maandelijks door Infrabel en de NMBS worden gepubliceerd, in overeenstemming met de regels van de beheerscontracten, geven geen beeld van de ervaring van de reizger', aldus TreinTramBus. 'De statistieken die we al meer dan een jaar publiceren en die gebaseerd zijn op officiële gegevens zijn veel gedetailleerder. De reiziger kan alle gegevens raadplegen van de treinen waarmee hij of zij reist op een aantal veelgebruikte routes.' De verenigingen zijn van mening dat de stiptheid tijdens de spitsuren duidelijk onvoldoende is. Tot de belangrijkste oorzaken horen vooral problemen in verband met de signalisatie (20,5 pct), overwegen (17,3 pct), spoorlopers (16,3 pct), materieel (11,2 pct) of wissels (6,2 pct). 'Het gebrek aan onderhoud van verouderde infrastructuur op veel locaties in het netwerk leidt tot storingen, soms significant, die bijdragen aan de slechte stiptheid, evenals problemen met het materieel die nog steeds te vaak voorkomen', aldus de organisaties. TreinTramBus en Navetteurs.be vragen 'een transparantere, gedetailleerdere en snellere publicatie van de stiptheidscijfers'. Een kijk vanuit de reiziger, met een focus op de spitsuren moet het doel zijn, klinkt het.