In het persbericht laken de organisaties het feit dat de federale regering de besparingen oplegt, ondanks de aangegane verbintenissen in de algemene beleidsverklaring en de noodzaak om inspanningen voor zowel klimaat als mobiliteit op te voeren. "Deze nieuwe besparingen zijn in strijd met de toezeggingen die minister Gilkinet en de federale meerderheid in de algemene beleidsverklaring hebben gedaan", schrijven ze. "Deze vermindering van de werkingsmiddelen zal gevolgen hebben voor het onderhoud en de veiligheid van het net, waardoor Infrabel zich genoodzaakt zal zien om snelheidsbeperkingen op te leggen of zelfs bepaalde lijnen te sluiten." Met een belofte dat tijdens de huidige legislatuur geen enkele lijn gesloten zal worden, nemen de schrijvers geen genoegen. "Ons spoorwegnet als ruggengraat van het openbaar vervoer moet op lange termijn worden veiliggesteld", vervolgt het persbericht. De organisaties vragen de federale regering om haar plannen te herzien. "De voorbije regeerperiodes zijn de budgetten voor de spoorwegen steeds verder gedaald, wat jaar na jaar heeft geleid tot onderinvesteringen en een verslechtering van de kwaliteit van het net, met bijzondere gevolgen voor de dienstverlening en betrouwbaarheid van de treindienst. Het is tijd dat de federale regering haar verantwoordelijkheid neemt en de daad bij het woord voegt", concluderen de organisaties. (Belga)

In het persbericht laken de organisaties het feit dat de federale regering de besparingen oplegt, ondanks de aangegane verbintenissen in de algemene beleidsverklaring en de noodzaak om inspanningen voor zowel klimaat als mobiliteit op te voeren. "Deze nieuwe besparingen zijn in strijd met de toezeggingen die minister Gilkinet en de federale meerderheid in de algemene beleidsverklaring hebben gedaan", schrijven ze. "Deze vermindering van de werkingsmiddelen zal gevolgen hebben voor het onderhoud en de veiligheid van het net, waardoor Infrabel zich genoodzaakt zal zien om snelheidsbeperkingen op te leggen of zelfs bepaalde lijnen te sluiten." Met een belofte dat tijdens de huidige legislatuur geen enkele lijn gesloten zal worden, nemen de schrijvers geen genoegen. "Ons spoorwegnet als ruggengraat van het openbaar vervoer moet op lange termijn worden veiliggesteld", vervolgt het persbericht. De organisaties vragen de federale regering om haar plannen te herzien. "De voorbije regeerperiodes zijn de budgetten voor de spoorwegen steeds verder gedaald, wat jaar na jaar heeft geleid tot onderinvesteringen en een verslechtering van de kwaliteit van het net, met bijzondere gevolgen voor de dienstverlening en betrouwbaarheid van de treindienst. Het is tijd dat de federale regering haar verantwoordelijkheid neemt en de daad bij het woord voegt", concluderen de organisaties. (Belga)