Het Voedselagentschap had een meetcampagne georganiseerd in de zone van 500 tot 1.000 meter rond de plaats van het ongeval. "Alle analyses op gras, groenten, maïs en melk bleken veilig: er waren geen acrylonitrile of cyaniden aanwezig. Alleen bij enkele eieren werd een lichte verhoging vastgesteld op acrylonitrile. Het crisiscentrum en het Voedselagenschap raden nog steeds af om levensmiddelen geteeld in de tuinen te consumeren in de zone van 0 tot 1.000 meter rond het ongeval. Er zal over een paar dagen een nieuwe meting georganiseerd worden, om te bekijken hoe de toestand evolueert", meldt het crisiscentrum. De hulpdiensten herhalen dat iedereen die zich naar aanleiding van het treinongeval in Wetteren ongerust maakt over zijn gezondheid, terecht kan bij de huisarts. "Alle huisartsen in de regio zijn via de FOD Volksgezondheid gebrieft over de te volgen procedure voor diagnose, controle en eventuele behandeling van ziekteverschijnselen." (Belga)

Het Voedselagentschap had een meetcampagne georganiseerd in de zone van 500 tot 1.000 meter rond de plaats van het ongeval. "Alle analyses op gras, groenten, maïs en melk bleken veilig: er waren geen acrylonitrile of cyaniden aanwezig. Alleen bij enkele eieren werd een lichte verhoging vastgesteld op acrylonitrile. Het crisiscentrum en het Voedselagenschap raden nog steeds af om levensmiddelen geteeld in de tuinen te consumeren in de zone van 0 tot 1.000 meter rond het ongeval. Er zal over een paar dagen een nieuwe meting georganiseerd worden, om te bekijken hoe de toestand evolueert", meldt het crisiscentrum. De hulpdiensten herhalen dat iedereen die zich naar aanleiding van het treinongeval in Wetteren ongerust maakt over zijn gezondheid, terecht kan bij de huisarts. "Alle huisartsen in de regio zijn via de FOD Volksgezondheid gebrieft over de te volgen procedure voor diagnose, controle en eventuele behandeling van ziekteverschijnselen." (Belga)