De locomotieven van de trein zijn intussen weggesleept, zei gouverneur Briers. "Morgen kan gestart worden met het affakkelen van de wagon met butadieen. Dit zal voor een enorme steekvlam en geluid zorgen. Dit kan maximaal tien uur duren. Er is evenwel geen risico op vrijkomen van giftige dampen. Het coördinatiecomité dringt erop aan dat ramptoeristen de politieversperring niet proberen te omzeilen, in het belang van hun eigen veiligheid en om de werkzaamheden niet te verstoren." Op de site verloopt alles volgens schema, zei brandweercommandant Van de Voorde. "Vanaf 13 uur starten we met de opbouw van de affakkelingsinstallatie (voor het gecontroleerd uitbranden van de wagon met butadieen). Zondag om 10 uur zou de operatie moeten starten. Het 'worst case scenario' is dat dat tien uur duurt, als we ervan uitgaan dat er nog drie ton restproduct aanwezig is. Er zal stikstof in flessen gebruikt worden. Dat wordt meegestuurd om de verbranding zuiver te houden, zodat er zich geen toxische stoffen verspreiden in de omgeving." (Belga)

De locomotieven van de trein zijn intussen weggesleept, zei gouverneur Briers. "Morgen kan gestart worden met het affakkelen van de wagon met butadieen. Dit zal voor een enorme steekvlam en geluid zorgen. Dit kan maximaal tien uur duren. Er is evenwel geen risico op vrijkomen van giftige dampen. Het coördinatiecomité dringt erop aan dat ramptoeristen de politieversperring niet proberen te omzeilen, in het belang van hun eigen veiligheid en om de werkzaamheden niet te verstoren." Op de site verloopt alles volgens schema, zei brandweercommandant Van de Voorde. "Vanaf 13 uur starten we met de opbouw van de affakkelingsinstallatie (voor het gecontroleerd uitbranden van de wagon met butadieen). Zondag om 10 uur zou de operatie moeten starten. Het 'worst case scenario' is dat dat tien uur duurt, als we ervan uitgaan dat er nog drie ton restproduct aanwezig is. Er zal stikstof in flessen gebruikt worden. Dat wordt meegestuurd om de verbranding zuiver te houden, zodat er zich geen toxische stoffen verspreiden in de omgeving." (Belga)