Maandag al werd gestart met het ruimen van het verontreinigde slib in de zuidelijke gracht, ter hoogte van het treinongeval. Daar werden eerder al sterk verhoogde waarden acrylonitril teruggevonden. "Staalnames op grotere afstand bleken niet verontreinigd te zijn", aldus woordvoerder Jan Verheyen (OVAM). "Nu nagenoeg alle stalen geanalyseerd zijn, blijkt de kern van de verontreiniging zich te concentreren op de plaats van het ongeluk en in de zuidelijke gracht over een lengte van ongeveer 150 meter." Om de acute bodemrisico's weg te nemen, worden drie maatregelen uitgevoerd. "Ten eerste zal op de plaats van het ongeval en over de hele lengte van de zuidelijke gracht de verontreinigde bodem en slib afgegraven worden en afgevoerd naar een grondreinigingscentrum", aldus Verheyen. Daarnaast zullen de komende dagen ten zuiden (woensdag) en ten noorden (datum afhankelijk van verwijderen tijdelijk werkplatform) van de spoorwegbedding drainagebuizen geplaatst worden om het verontreinigde grondwater te onttrekken en te zuiveren. OVAM adviseert wel om het opgepompte verontreinigde grondwater in eerste instantie af te voeren, te laten onderzoeken en te zuiveren. "Nadien kan overwogen worden om het opgepompte grondwater ter plaatse te zuiveren" De timing van de uitvoering van de werken is niet gekend. (Belga)

Maandag al werd gestart met het ruimen van het verontreinigde slib in de zuidelijke gracht, ter hoogte van het treinongeval. Daar werden eerder al sterk verhoogde waarden acrylonitril teruggevonden. "Staalnames op grotere afstand bleken niet verontreinigd te zijn", aldus woordvoerder Jan Verheyen (OVAM). "Nu nagenoeg alle stalen geanalyseerd zijn, blijkt de kern van de verontreiniging zich te concentreren op de plaats van het ongeluk en in de zuidelijke gracht over een lengte van ongeveer 150 meter." Om de acute bodemrisico's weg te nemen, worden drie maatregelen uitgevoerd. "Ten eerste zal op de plaats van het ongeval en over de hele lengte van de zuidelijke gracht de verontreinigde bodem en slib afgegraven worden en afgevoerd naar een grondreinigingscentrum", aldus Verheyen. Daarnaast zullen de komende dagen ten zuiden (woensdag) en ten noorden (datum afhankelijk van verwijderen tijdelijk werkplatform) van de spoorwegbedding drainagebuizen geplaatst worden om het verontreinigde grondwater te onttrekken en te zuiveren. OVAM adviseert wel om het opgepompte verontreinigde grondwater in eerste instantie af te voeren, te laten onderzoeken en te zuiveren. "Nadien kan overwogen worden om het opgepompte grondwater ter plaatse te zuiveren" De timing van de uitvoering van de werken is niet gekend. (Belga)