Rombout doet die uitspraak in De Morgen. In De Standaard stelt spoedarts Ignace Demeyer dan weer dat een grootscheepse evacuatie de meest duidelijke en eenvoudige aanpak van de ramp zou inhouden. Hij beseft evenwel dat dit politiek onhaalbaar is.

Volwaardig beroep

"Burgemeesters en gouverneurs doen hun uiterste best om calamiteiten te bestrijden, maar crisisbeheer is een volwaardig beroep", zegt expert noodplanning Luc Rombout. "Ineens wordt van de burgemeester of gouverneur verwacht dat hij cruciale levensbepalende beslissingen kan nemen en dat hij weet hoe hij een chemische interventie, alarmering en evacuatie van de bevolking, de opzet van een onthaalcentrum, de crisiscommunicatie en het beheer van de milieu-impact vrijwel onmiddellijk georganiseerd kan krijgen."

Anders dan in onze buurlanden heeft België geen traditie van doorgedreven vorming. "We hebben geen rigoureuze oefenprogramma's, geen strenge kwaliteitsnormen voor noodplannen en we leren niet uit onze fouten", zegt Rombout. Hij vindt dat er van een technische analyse na incidenten nauwelijks sprake is. "In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en eigenlijk alle andere Europese landen, wordt dat wel steevast gedaan."

Rombout meent ook dat de hulpverlening nooit zeer goed verloopt in België. "Kijk naar Gellingen, kijk naar het treinongeval bij Pécrot of in Buizingen, de instorting in Luik of het broom-incident in Antwerpen." Daarbij kantelde een tankwagen met zesduizend liter giftige broom aan boord. Ook daar leek eerst alles onder controle tot er plots, net als in Wetteren, giftige dampen uit de riolering kwamen.

Moeilijk voor politici

In De Standaard pleit spoedarts Ignace Demeyer, die aan het hoofd staat van de medische post in Wetteren, er voor gedurende een lange periode en in een ruime straal rond het wrak alles te evacueren.

"Het is op dit moment zeer moeilijk te voorspellen hoe het gif en eventuele dampen zich nog zullen verspreiden in de riolen", motiveert hij. "Maar zo'n algemene evacuatie ligt natuurlijk heel moeilijk voor beleidsmakers. De burgemeester die een hele gemeente laat vertrekken, schiet zichzelf electoraal in de voet." (Belga/TV)

Rombout doet die uitspraak in De Morgen. In De Standaard stelt spoedarts Ignace Demeyer dan weer dat een grootscheepse evacuatie de meest duidelijke en eenvoudige aanpak van de ramp zou inhouden. Hij beseft evenwel dat dit politiek onhaalbaar is. Volwaardig beroep "Burgemeesters en gouverneurs doen hun uiterste best om calamiteiten te bestrijden, maar crisisbeheer is een volwaardig beroep", zegt expert noodplanning Luc Rombout. "Ineens wordt van de burgemeester of gouverneur verwacht dat hij cruciale levensbepalende beslissingen kan nemen en dat hij weet hoe hij een chemische interventie, alarmering en evacuatie van de bevolking, de opzet van een onthaalcentrum, de crisiscommunicatie en het beheer van de milieu-impact vrijwel onmiddellijk georganiseerd kan krijgen." Anders dan in onze buurlanden heeft België geen traditie van doorgedreven vorming. "We hebben geen rigoureuze oefenprogramma's, geen strenge kwaliteitsnormen voor noodplannen en we leren niet uit onze fouten", zegt Rombout. Hij vindt dat er van een technische analyse na incidenten nauwelijks sprake is. "In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en eigenlijk alle andere Europese landen, wordt dat wel steevast gedaan." Rombout meent ook dat de hulpverlening nooit zeer goed verloopt in België. "Kijk naar Gellingen, kijk naar het treinongeval bij Pécrot of in Buizingen, de instorting in Luik of het broom-incident in Antwerpen." Daarbij kantelde een tankwagen met zesduizend liter giftige broom aan boord. Ook daar leek eerst alles onder controle tot er plots, net als in Wetteren, giftige dampen uit de riolering kwamen.Moeilijk voor politici In De Standaard pleit spoedarts Ignace Demeyer, die aan het hoofd staat van de medische post in Wetteren, er voor gedurende een lange periode en in een ruime straal rond het wrak alles te evacueren. "Het is op dit moment zeer moeilijk te voorspellen hoe het gif en eventuele dampen zich nog zullen verspreiden in de riolen", motiveert hij. "Maar zo'n algemene evacuatie ligt natuurlijk heel moeilijk voor beleidsmakers. De burgemeester die een hele gemeente laat vertrekken, schiet zichzelf electoraal in de voet." (Belga/TV)