Het gaat om een vijftigtal bewoners binnen de perimeter van 250 meter rond de plaats van het ongeval. "Het coördinatiecomité zal de bewoners van de perimeter persoonlijk inlichten over de verdere timing van de werken. Infrabel liet weten dat streefdatum voor het bergen van de wagons en vrijmaken van de sporen 22 mei is. Nadien kan gestart worden met de saneringswerken en herstel van de spoorweginfrastructuur", meldde Briers. Volgens spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel kan, onder voorbehoud, op 23 mei gestart worden met de sanering. Het is nog niet duidelijk hoe omvangrijk de sanering wordt en of de bewoners binnen de rode zone mogen terugkeren alvorens de saneringswerken achter de rug zijn. (Belga)

Het gaat om een vijftigtal bewoners binnen de perimeter van 250 meter rond de plaats van het ongeval. "Het coördinatiecomité zal de bewoners van de perimeter persoonlijk inlichten over de verdere timing van de werken. Infrabel liet weten dat streefdatum voor het bergen van de wagons en vrijmaken van de sporen 22 mei is. Nadien kan gestart worden met de saneringswerken en herstel van de spoorweginfrastructuur", meldde Briers. Volgens spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel kan, onder voorbehoud, op 23 mei gestart worden met de sanering. Het is nog niet duidelijk hoe omvangrijk de sanering wordt en of de bewoners binnen de rode zone mogen terugkeren alvorens de saneringswerken achter de rug zijn. (Belga)