Wathelet gaf deze week te kennen dat zijn voorstel om treinen die gevaarlijke stoffen transporteren anders samen te stellen op Europees verzet is gestoten. "Een verdraaiing van de feiten", noemt El Khadraoui die weergave. Het is helemaal niet zo dat de treinramp anders zou zijn gelopen als Europa sneller had gehandeld. Na het treinongeval in Godinne, in mei 2012, heeft België aan de Europese Commissie inderdaad gevraagd om extra voorwaarden op te leggen bij het transport van gevaarlijke goederen, bovenop de voorwaarden die in de betreffende Europese richtlijn opgesomd staan. Het bevoegde expertencomité gaf de Commissie echter een negatief advies. Daarom koos Wathelet er zelf voor om niet verder aan te dringen op een formele stemming over zijn aanvraag. "Dat Europa te lang getalmd heeft, is een verdraaiing van de feiten, en kenmerkend voor het algemene klimaat in de lidstaten om de schuld van alles wat misloopt automatisch in de schoenen van de Europese Unie te schuiven", klaagt El Khadraoui. Hij vindt dat de Belgische autoriteiten nu verder het onderzoek naar de ramp moeten voeren, "liefst in samenwerking met het Europees Spooragentschap", zodat de regels verder verfijnd kunnen worden en een ongeval in de toekomst in de mate van het mogelijke vermeden kan worden. Het expertencomité riep overigens verschillende redenen in voor zijn afwijzing. Zo waren de analyses van het ongeval in Godinne nog niet klaar toen het dossier werd behandeld en wezen de experten erop dat het voorstel om brandbare en ontplofbare goederen op goederentreinen verder van elkaar te verwijderen extra rangeeroperaties met zich zouden meebrengen, "die de risico's op calamiteiten konden verhogen". Bovendien, zo weet El Khadraoui van het comité, "is een algemene maatregel invoeren op basis van één specifiek dossier niet noodzakelijk de beste oplossing". Als een trein tegen hoge snelheid verongelukt, zou de afstand tussen de verschillende producten overigens weinig verschil maken. (Belga)

Wathelet gaf deze week te kennen dat zijn voorstel om treinen die gevaarlijke stoffen transporteren anders samen te stellen op Europees verzet is gestoten. "Een verdraaiing van de feiten", noemt El Khadraoui die weergave. Het is helemaal niet zo dat de treinramp anders zou zijn gelopen als Europa sneller had gehandeld. Na het treinongeval in Godinne, in mei 2012, heeft België aan de Europese Commissie inderdaad gevraagd om extra voorwaarden op te leggen bij het transport van gevaarlijke goederen, bovenop de voorwaarden die in de betreffende Europese richtlijn opgesomd staan. Het bevoegde expertencomité gaf de Commissie echter een negatief advies. Daarom koos Wathelet er zelf voor om niet verder aan te dringen op een formele stemming over zijn aanvraag. "Dat Europa te lang getalmd heeft, is een verdraaiing van de feiten, en kenmerkend voor het algemene klimaat in de lidstaten om de schuld van alles wat misloopt automatisch in de schoenen van de Europese Unie te schuiven", klaagt El Khadraoui. Hij vindt dat de Belgische autoriteiten nu verder het onderzoek naar de ramp moeten voeren, "liefst in samenwerking met het Europees Spooragentschap", zodat de regels verder verfijnd kunnen worden en een ongeval in de toekomst in de mate van het mogelijke vermeden kan worden. Het expertencomité riep overigens verschillende redenen in voor zijn afwijzing. Zo waren de analyses van het ongeval in Godinne nog niet klaar toen het dossier werd behandeld en wezen de experten erop dat het voorstel om brandbare en ontplofbare goederen op goederentreinen verder van elkaar te verwijderen extra rangeeroperaties met zich zouden meebrengen, "die de risico's op calamiteiten konden verhogen". Bovendien, zo weet El Khadraoui van het comité, "is een algemene maatregel invoeren op basis van één specifiek dossier niet noodzakelijk de beste oplossing". Als een trein tegen hoge snelheid verongelukt, zou de afstand tussen de verschillende producten overigens weinig verschil maken. (Belga)