Ook op de andere "aanvoerlijnen" die door mensensmokkelaars worden gebruikt, zullen de controles geïntensifieerd worden. Dat maakt vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) maandag bekend. De Dienst Vreemdelingenzaken zal in zijn gesloten terugkeercentra prioritair capaciteit voorzien voor transmigranten die worden opgepakt.

Na kritiek vanuit de lokale politie op de versnipperde aanpak van de mensensmokkel in België, reageerde minister Jambon dat alle besturen "van Brussel tot de Kust" aan hetzelfde zeel moeten trekken en het beleid van de federale regering moeten volgen. Er werd maandag volop overleg gepleegd tussen de verschillende betrokken diensten, waarna beslist werd enkele bijkomende maatregelen te nemen om "het businessmodel van de smokkelaars te treffen", zegt Jambon.

Zo zal er vanaf nu meermaals per week met speciale teams gecontroleerd worden op de "smokkellijnen" vanuit Brussel-Noord naar de Kust, maar ook op de andere verbindingen die door mensensmokkelaars (mogelijk) worden gebruikt om mensen zonder wettig verblijf te transporteren, zoals de lijnen tussen Frankrijk en West-Vlaanderen. 'Er wordt deze mensen verteld dat ze zo in het Verenigd Koninkrijk kunnen geraken, zonder te wijzen op de gevaren', legt Jambon uit. 'Deze reisbewegingen (de transmigranten reizen bij vruchteloze pogingen telkens terug naar Brussel-Noord) zorgen voor overlast, niet alleen op het spoornet en op de autosnelwegen, maar ook in de dorpen in de nabijheid van de parkings.'

De andere politieacties tegen illegale transmigratie worden gerichter gemaakt. Zo zal in de provincies die het meest te kampen hebben met de problematiek aan de directeur-coördinator van de federale politie gevraagd worden erover te waken dat de acties van de federale en de lokale politiezones nog beter op elkaar afgestemd worden, zegt Jambon. 'Aan de burgemeesters wordt gevraagd bij overlast consequent acties op te zetten, in overleg met de federale overheid.'

Het overleg tussen politie en parket gaat intussen verder. De bedoeling is dat de informatie die uit de politieacties voortkomt, gerichter doorstroomt naar de parketten - en omgekeerd. Zo kan de focus komen te liggen op de opbouw van inlichtingen die de smokkelnetwerken kunnen blootleggen.

Intussen werken Jambon en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan een nieuwe omzendbrief met "duidelijke, praktische en vereenvoudigde richtlijnen" over hoe politiemensen bij interventies en acties zo efficiënt mogelijk kunnen optreden in functie van de administratieve afhandeling en het gerechtelijk onderzoek achteraf.

Ook op de andere "aanvoerlijnen" die door mensensmokkelaars worden gebruikt, zullen de controles geïntensifieerd worden. Dat maakt vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) maandag bekend. De Dienst Vreemdelingenzaken zal in zijn gesloten terugkeercentra prioritair capaciteit voorzien voor transmigranten die worden opgepakt.Na kritiek vanuit de lokale politie op de versnipperde aanpak van de mensensmokkel in België, reageerde minister Jambon dat alle besturen "van Brussel tot de Kust" aan hetzelfde zeel moeten trekken en het beleid van de federale regering moeten volgen. Er werd maandag volop overleg gepleegd tussen de verschillende betrokken diensten, waarna beslist werd enkele bijkomende maatregelen te nemen om "het businessmodel van de smokkelaars te treffen", zegt Jambon. Zo zal er vanaf nu meermaals per week met speciale teams gecontroleerd worden op de "smokkellijnen" vanuit Brussel-Noord naar de Kust, maar ook op de andere verbindingen die door mensensmokkelaars (mogelijk) worden gebruikt om mensen zonder wettig verblijf te transporteren, zoals de lijnen tussen Frankrijk en West-Vlaanderen. 'Er wordt deze mensen verteld dat ze zo in het Verenigd Koninkrijk kunnen geraken, zonder te wijzen op de gevaren', legt Jambon uit. 'Deze reisbewegingen (de transmigranten reizen bij vruchteloze pogingen telkens terug naar Brussel-Noord) zorgen voor overlast, niet alleen op het spoornet en op de autosnelwegen, maar ook in de dorpen in de nabijheid van de parkings.' De andere politieacties tegen illegale transmigratie worden gerichter gemaakt. Zo zal in de provincies die het meest te kampen hebben met de problematiek aan de directeur-coördinator van de federale politie gevraagd worden erover te waken dat de acties van de federale en de lokale politiezones nog beter op elkaar afgestemd worden, zegt Jambon. 'Aan de burgemeesters wordt gevraagd bij overlast consequent acties op te zetten, in overleg met de federale overheid.' Het overleg tussen politie en parket gaat intussen verder. De bedoeling is dat de informatie die uit de politieacties voortkomt, gerichter doorstroomt naar de parketten - en omgekeerd. Zo kan de focus komen te liggen op de opbouw van inlichtingen die de smokkelnetwerken kunnen blootleggen. Intussen werken Jambon en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan een nieuwe omzendbrief met "duidelijke, praktische en vereenvoudigde richtlijnen" over hoe politiemensen bij interventies en acties zo efficiënt mogelijk kunnen optreden in functie van de administratieve afhandeling en het gerechtelijk onderzoek achteraf.