TransCanada verklaarde in een persbericht dat "het een een aanvraag voor een presidentiële vergunning heeft ingediend bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor de goedkeuring van de pijpleiding Keystone XL". Met die pijpleiding van 1.900 kilometer -waarvan 1.400 in de Verenigde Staten- wil TransCanada dagelijks tot 830.000 vaten uit teerzand gewonnen olie door de VS tot de kust van de Golf van Mexico in Texas pompen. Volgens het bedrijf zou de herlancering van het project zorgen voor een bijdrage van 3,4 miljard dollar (3,2 miljard euro) aan het bruto binnenlands product van de VS en tienduizenden goedbetaalde jobs creëren. Het veto waarmee Barack Obama het project eind 2015 naar de prullenmand verwees, was een grote overwinning voor milieubeschermers -die vrezen voor lekken en stellen dat de bouw van pijpleiding leidt tot een grotere uitstoot van broeikasgassen- en een even grote nederlaag voor Big Oil. De president baseerde zich op een studie van het State Department waaruit bleek dat het project "geen nationaal belang" had voor de VS. TransCanada had daarop een schadevergoeding geëist van 15 miljard dollar (zo'n 13,9 miljard euro). Tijdens zijn verkiezingscampagne had Trump al beloofd om Keystone XL nieuw leven in te blazen, maar nieuwe en betere voorwaarden te willen onderhandelen met TransCanada. "We zullen sommige voorwaarden heronderhandelen", bevestigde president Trump dinsdag. De ondertekening van de decreten door Trump om de projecten voor de pijpleidingen Keystone XL én Dakota Access nieuw leven in te blazen, leed dinsdagavond al tot protesten. (Belga)

TransCanada verklaarde in een persbericht dat "het een een aanvraag voor een presidentiële vergunning heeft ingediend bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor de goedkeuring van de pijpleiding Keystone XL". Met die pijpleiding van 1.900 kilometer -waarvan 1.400 in de Verenigde Staten- wil TransCanada dagelijks tot 830.000 vaten uit teerzand gewonnen olie door de VS tot de kust van de Golf van Mexico in Texas pompen. Volgens het bedrijf zou de herlancering van het project zorgen voor een bijdrage van 3,4 miljard dollar (3,2 miljard euro) aan het bruto binnenlands product van de VS en tienduizenden goedbetaalde jobs creëren. Het veto waarmee Barack Obama het project eind 2015 naar de prullenmand verwees, was een grote overwinning voor milieubeschermers -die vrezen voor lekken en stellen dat de bouw van pijpleiding leidt tot een grotere uitstoot van broeikasgassen- en een even grote nederlaag voor Big Oil. De president baseerde zich op een studie van het State Department waaruit bleek dat het project "geen nationaal belang" had voor de VS. TransCanada had daarop een schadevergoeding geëist van 15 miljard dollar (zo'n 13,9 miljard euro). Tijdens zijn verkiezingscampagne had Trump al beloofd om Keystone XL nieuw leven in te blazen, maar nieuwe en betere voorwaarden te willen onderhandelen met TransCanada. "We zullen sommige voorwaarden heronderhandelen", bevestigde president Trump dinsdag. De ondertekening van de decreten door Trump om de projecten voor de pijpleidingen Keystone XL én Dakota Access nieuw leven in te blazen, leed dinsdagavond al tot protesten. (Belga)