De camera's die voor de trajectcontrole gebruikt worden, werden in de laatste week van december uitgetest. Twee derde van de voertuigen bleek te snel te rijden en er werden toen snelheden tot 120 kilometer per uur opgetekend. "Die snelheidsduivels moeten eruit. Ze brengen niet enkel hun leven in gevaar, maar ook dat van anderen", zei Debaets. De staatssecretaris zei nog dat momenteel gewerkt wordt aan de homologatie van de camera's opdat die voor de trajectcontrole kunnen worden ingezet. Daarnaast is nog een protocolakkoord met politie en parket, maar dat kon pas na de testfase, verduidelijkte Debaets nog. "Maar we zitten op schema. Ten laatste tegen de lente moet de trajectcontrole opgestart worden", verzekerde ze. Van Achter zei de minister te steunen in haar dossier. Vorig jaar gebeurde er wekelijks een ongeval in de verouderde Leopold II-tunnel. Ze wees nog op de risico's bij een brand in de tunnel en op de slechte toegang tot de nooduitgangen. "De snelheid in de tunnel moet omlaag", luidde het nog. (Belga)

De camera's die voor de trajectcontrole gebruikt worden, werden in de laatste week van december uitgetest. Twee derde van de voertuigen bleek te snel te rijden en er werden toen snelheden tot 120 kilometer per uur opgetekend. "Die snelheidsduivels moeten eruit. Ze brengen niet enkel hun leven in gevaar, maar ook dat van anderen", zei Debaets. De staatssecretaris zei nog dat momenteel gewerkt wordt aan de homologatie van de camera's opdat die voor de trajectcontrole kunnen worden ingezet. Daarnaast is nog een protocolakkoord met politie en parket, maar dat kon pas na de testfase, verduidelijkte Debaets nog. "Maar we zitten op schema. Ten laatste tegen de lente moet de trajectcontrole opgestart worden", verzekerde ze. Van Achter zei de minister te steunen in haar dossier. Vorig jaar gebeurde er wekelijks een ongeval in de verouderde Leopold II-tunnel. Ze wees nog op de risico's bij een brand in de tunnel en op de slechte toegang tot de nooduitgangen. "De snelheid in de tunnel moet omlaag", luidde het nog. (Belga)