Momenteel ­kunnen sportverenigingen hen alleen ­betalen via het vrijwilligersstatuut of via de ­reguliere arbeidswetgeving. Die laatste optie is duur, waardoor vaak zwart geld wordt gebruikt. Muyters stelt voor ­alle stewards, scheidsrechters, jury­leden of coaches die naast hun job actief zijn in een sportclub, tegen een voordelig fiscaal tarief te belonen. Zijn voorstel voor een statuut 'vrijetijdswerk' is vorige week goedgekeurd door de Vlaamse regering. Hij trekt er nu mee naar zijn federale collega's om het in de praktijk om te zetten. Alle stewards, juryleden, scheidsrechters, coaches of coördinatoren die naast hun - minstens halftijdse job - nog actief zijn in een sportclub, zullen er gebruik van kunnen maken. Ze mogen maximaal 15 euro per uur verdienen en 500 uur per jaar werken. Er geldt ook een plafond van 5.000 euro per jaar. De vrijetijdswerkers moeten geen sociale zekerheid betalen op die vergoedingen, en de eerste 30 procent van hun verdiensten is ook vrijgesteld van belastingen. De resterende 70 procent wordt belast aan 25 procent. Wie dus 5.000 euro per jaar verdient, zal daar netto 4.125 euro aan overhouden. (Belga)

Momenteel ­kunnen sportverenigingen hen alleen ­betalen via het vrijwilligersstatuut of via de ­reguliere arbeidswetgeving. Die laatste optie is duur, waardoor vaak zwart geld wordt gebruikt. Muyters stelt voor ­alle stewards, scheidsrechters, jury­leden of coaches die naast hun job actief zijn in een sportclub, tegen een voordelig fiscaal tarief te belonen. Zijn voorstel voor een statuut 'vrijetijdswerk' is vorige week goedgekeurd door de Vlaamse regering. Hij trekt er nu mee naar zijn federale collega's om het in de praktijk om te zetten. Alle stewards, juryleden, scheidsrechters, coaches of coördinatoren die naast hun - minstens halftijdse job - nog actief zijn in een sportclub, zullen er gebruik van kunnen maken. Ze mogen maximaal 15 euro per uur verdienen en 500 uur per jaar werken. Er geldt ook een plafond van 5.000 euro per jaar. De vrijetijdswerkers moeten geen sociale zekerheid betalen op die vergoedingen, en de eerste 30 procent van hun verdiensten is ook vrijgesteld van belastingen. De resterende 70 procent wordt belast aan 25 procent. Wie dus 5.000 euro per jaar verdient, zal daar netto 4.125 euro aan overhouden. (Belga)