België heeft nu de plicht om dit duidelijk kenbaar te maken aan de Amerikaanse autoriteiten. De uitlevering van Trabelsi werd in 2011 goedgekeurd door toenmalig minister van Justitie, Annemie Turtelboom. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) had België echter verboden Trabelsi uit te leveren aan de VS. De Belgische regering wachtte niet op de uitputting van de rechtsmiddelen en op 3 oktober 2013 vond de uitlevering plaats. In 2014 verklaarde het EHRM dat uitlevering in strijd was met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en beval het België zelfs om een schadevergoeding van 90.000 euro te betalen aan Nizar Trabelsi. Op 8 augustus 2019 beval het Brusselse hof van beroep de Belgische regering om de Amerikaanse autoriteiten te herinneren aan de contouren van deze officiële uitlevering. De Belgische minister van Justitie, Koen Geens, liet de VS weten dat hij naar Cassatie stapte. Trabelsi's verdediging stelt ook dat het Belgische ministerie van Justitie, voordat de uitleveringsprocedure door de Verenigde Staten werd ingeleid, de Amerikaanse justitie heeft geholpen bij het formuleren van een uitleveringsverzoek dat het bezwaar kon omzeilen dat men niet tweemaal kan worden vervolgd of veroordeeld voor dezelfde feiten. (Belga)

België heeft nu de plicht om dit duidelijk kenbaar te maken aan de Amerikaanse autoriteiten. De uitlevering van Trabelsi werd in 2011 goedgekeurd door toenmalig minister van Justitie, Annemie Turtelboom. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) had België echter verboden Trabelsi uit te leveren aan de VS. De Belgische regering wachtte niet op de uitputting van de rechtsmiddelen en op 3 oktober 2013 vond de uitlevering plaats. In 2014 verklaarde het EHRM dat uitlevering in strijd was met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en beval het België zelfs om een schadevergoeding van 90.000 euro te betalen aan Nizar Trabelsi. Op 8 augustus 2019 beval het Brusselse hof van beroep de Belgische regering om de Amerikaanse autoriteiten te herinneren aan de contouren van deze officiële uitlevering. De Belgische minister van Justitie, Koen Geens, liet de VS weten dat hij naar Cassatie stapte. Trabelsi's verdediging stelt ook dat het Belgische ministerie van Justitie, voordat de uitleveringsprocedure door de Verenigde Staten werd ingeleid, de Amerikaanse justitie heeft geholpen bij het formuleren van een uitleveringsverzoek dat het bezwaar kon omzeilen dat men niet tweemaal kan worden vervolgd of veroordeeld voor dezelfde feiten. (Belga)