Het aantal boetes voor stilstaan en parkeren is gedaald van 540.351 in 2016 naar 478.634 in 2019. Tijdens de eerste zes maanden van 2020 werden er 205.623 vaststellingen gedaan. In 2012 telden we nog 706.732 overtredingen, aldus Touring op basis van cijfers van politiediensten. "De praktijk toont aan dat voertuigen die een rijstrook innemen om te parkeren in dubbele file, de wachttijd voor het doorgaand verkeer gemiddeld doen verdubbelen. Bovendien komt de verkeersveiligheid in het gedrang door de manoeuvres die weggebruikers moeten doen om het stilstaand voertuig voorbij te steken. Ook voor fietsers is dat gevaarlijk", aldus de mobiliteitsorganisatie. Oorzaak van het fenomeen is volgens Touring de vermindering van het aantal bovengrondse parkeerplaatsen en een chronisch tekort aan plaatsen voor laden en lossen. "Daarom moeten voertuigen die onwettig een laad- en loszone innemen, veel consequenter worden beboet." Touring zegt begrip te hebben voor leveranciers en beroepschauffeurs. "Zij zijn in de eerste plaats slachtoffer van een ondoordacht parkeerbeleid van de laatste jaren en zien hun voorbehouden plaatsen steeds vaker ingenomen door andere voertuigen." Touring vindt dat elk dubbel parkeren moet worden tegengegaan met doorgedreven controle. De organisatie vraagt dat men ook stopt met het "lukraak verwijderen" van parkeerplaatsen, dat het aantal plaatsen voor laden en lossen uitbreidt en men rekening houdt met leveranciersplaatsen bij de herinrichting van wegen, het aanleggen van een busbaan en de verkeerssituatie op de plek zelf. (Belga)

Het aantal boetes voor stilstaan en parkeren is gedaald van 540.351 in 2016 naar 478.634 in 2019. Tijdens de eerste zes maanden van 2020 werden er 205.623 vaststellingen gedaan. In 2012 telden we nog 706.732 overtredingen, aldus Touring op basis van cijfers van politiediensten. "De praktijk toont aan dat voertuigen die een rijstrook innemen om te parkeren in dubbele file, de wachttijd voor het doorgaand verkeer gemiddeld doen verdubbelen. Bovendien komt de verkeersveiligheid in het gedrang door de manoeuvres die weggebruikers moeten doen om het stilstaand voertuig voorbij te steken. Ook voor fietsers is dat gevaarlijk", aldus de mobiliteitsorganisatie. Oorzaak van het fenomeen is volgens Touring de vermindering van het aantal bovengrondse parkeerplaatsen en een chronisch tekort aan plaatsen voor laden en lossen. "Daarom moeten voertuigen die onwettig een laad- en loszone innemen, veel consequenter worden beboet." Touring zegt begrip te hebben voor leveranciers en beroepschauffeurs. "Zij zijn in de eerste plaats slachtoffer van een ondoordacht parkeerbeleid van de laatste jaren en zien hun voorbehouden plaatsen steeds vaker ingenomen door andere voertuigen." Touring vindt dat elk dubbel parkeren moet worden tegengegaan met doorgedreven controle. De organisatie vraagt dat men ook stopt met het "lukraak verwijderen" van parkeerplaatsen, dat het aantal plaatsen voor laden en lossen uitbreidt en men rekening houdt met leveranciersplaatsen bij de herinrichting van wegen, het aanleggen van een busbaan en de verkeerssituatie op de plek zelf. (Belga)