Om het openbaar vervoer in de hoofdstad te ontlasten en de fietser meer ruimte te geven in de stad pakte Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) eind april uit met een fietsplan. Op de grote invalswegen van het gewest verdwenen rij- en parkeerstroken om zo 40 kilometer aan extra brede fietspaden te voorzien. Touring stelt dat het voorstander is van meer en veilige ruimte voor de actieve verplaatsingsvormen "maar niet om het even op welke manier." Rijstroken schrappen op hoofdwegen is geen optie en daarom liet de mobiliteitsorganisatie twintig belangrijke verkeersassen onderzoeken door expertisebureau Stratec. Daaruit werden vijf belangrijke verkeersassen opgelicht met een voorstel voor een alternatieve fietsroute op parallelle wegen waar het verkeer minder druk is én die als fietsstraat en/of als straat met uitgezonderd plaatselijk verkeer kunnen worden ingericht. "Het uiteindelijke doel moet zijn een vlotte doorstroming voor alle weggebruikers. Het bannen van autoverkeer op bepaalde assen is een inefficiënte en gevaarlijke ontmoedigingspolitiek. In het post-Covid tijdperk is het nodig om de economie maximaal te ondersteunen en bereikbaarheid te verzekeren. Daarin spelen alle verplaatsingsvormen samen een belangrijke rol", aldus Touring. "En nochtans vermindert de Brusselse overheid de capaciteit op de grote invalswegen stelselmatig, waardoor er op die locaties files ontstaan die er voordien niet waren. Opstoppingen zijn een bron van agressie en conflictsituaties tussen de verschillende verplaatsingsvormen." In het alternatieve fietsplan werden nieuwe routes opgesteld voor de assen Wetstraat en Kortenberglaan, Sylvain Dupuislaan en de Maria Groeninckx-De Meylaan, Louis Schmidtlaan, Keizer Karellaan en de Lambermontlaan. De routes zijn minder rechttoe rechtaan voor de fietsers, maar daarom niet altijd veel langer in lengte. Volgens de mobiliteitsorganisatie zijn ze soms veiliger doordat er op de nieuwe route geen geparkeerde auto's staan, het wegdek er beter is of er minder kruispunten moeten overgestoken worden. Touring beoogt vooral om aan te tonen dat fietsers alternatieven hebben zonder dat er rijstroken hoefden te verdwijnen op de grote verbindingswegen. "Door daaraan vast te houden geeft de Brusselse overheid de indruk dat het hen meer te doen is om automobilisten voor voldongen feiten te plaatsen door een zogenaamde mes op de keel-politiek dan wel om het voeren van een verantwoord mobiliteitsbeleid", aldus Touring. Touring zal de studie overmaken aan de Brusselse regering en hoopt zo op een constructieve manier bij het debat betrokken te worden. (Belga)

Om het openbaar vervoer in de hoofdstad te ontlasten en de fietser meer ruimte te geven in de stad pakte Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) eind april uit met een fietsplan. Op de grote invalswegen van het gewest verdwenen rij- en parkeerstroken om zo 40 kilometer aan extra brede fietspaden te voorzien. Touring stelt dat het voorstander is van meer en veilige ruimte voor de actieve verplaatsingsvormen "maar niet om het even op welke manier." Rijstroken schrappen op hoofdwegen is geen optie en daarom liet de mobiliteitsorganisatie twintig belangrijke verkeersassen onderzoeken door expertisebureau Stratec. Daaruit werden vijf belangrijke verkeersassen opgelicht met een voorstel voor een alternatieve fietsroute op parallelle wegen waar het verkeer minder druk is én die als fietsstraat en/of als straat met uitgezonderd plaatselijk verkeer kunnen worden ingericht. "Het uiteindelijke doel moet zijn een vlotte doorstroming voor alle weggebruikers. Het bannen van autoverkeer op bepaalde assen is een inefficiënte en gevaarlijke ontmoedigingspolitiek. In het post-Covid tijdperk is het nodig om de economie maximaal te ondersteunen en bereikbaarheid te verzekeren. Daarin spelen alle verplaatsingsvormen samen een belangrijke rol", aldus Touring. "En nochtans vermindert de Brusselse overheid de capaciteit op de grote invalswegen stelselmatig, waardoor er op die locaties files ontstaan die er voordien niet waren. Opstoppingen zijn een bron van agressie en conflictsituaties tussen de verschillende verplaatsingsvormen." In het alternatieve fietsplan werden nieuwe routes opgesteld voor de assen Wetstraat en Kortenberglaan, Sylvain Dupuislaan en de Maria Groeninckx-De Meylaan, Louis Schmidtlaan, Keizer Karellaan en de Lambermontlaan. De routes zijn minder rechttoe rechtaan voor de fietsers, maar daarom niet altijd veel langer in lengte. Volgens de mobiliteitsorganisatie zijn ze soms veiliger doordat er op de nieuwe route geen geparkeerde auto's staan, het wegdek er beter is of er minder kruispunten moeten overgestoken worden. Touring beoogt vooral om aan te tonen dat fietsers alternatieven hebben zonder dat er rijstroken hoefden te verdwijnen op de grote verbindingswegen. "Door daaraan vast te houden geeft de Brusselse overheid de indruk dat het hen meer te doen is om automobilisten voor voldongen feiten te plaatsen door een zogenaamde mes op de keel-politiek dan wel om het voeren van een verantwoord mobiliteitsbeleid", aldus Touring. Touring zal de studie overmaken aan de Brusselse regering en hoopt zo op een constructieve manier bij het debat betrokken te worden. (Belga)