Eurojust pleitte al meermaals voor een gezamenlijke Europese aanpak van Syriëstrijders. Nu verschilt de aanpak van Syriëstrijders in Europa van lidstaat tot lidstaat. "We stellen vast dat identiek hetzelfde gedrag in een aantal Europese landen leidt tot een veroordeling, in andere landen niet. Een aantal landen kiest ervoor paspoorten van Syriëstrijders in te trekken, socialezekerheidsvoordelen terug te schroeven of deelname aan groepsactiviteiten te verbieden - allemaal administratieve maatregelen. Maar niet alle EU-lidstaten kiezen dat pad. Die verschillen brengen we momenteel in kaart", zegt Coninsx in het interview. Er zijn negen landen, waaronder België en Frankrijk, die terugkeerders systematisch vervolgen. Maar hen allemaal direct naar de gevangenis sturen, zoals de Belgische regering wil, is volgens de magistrate niet het beste antwoord. "In een aantal landen heeft men een classificatie gemaakt van terugkeerders, met een onderscheid tussen een lage, medium en hoge graad van gevaar. Al in 2013 schoven we dat naar voren als een voorbeeld waarop andere landen zich kunnen inspireren, want blijkbaar heeft die labelling een goede impact. Je kunt immers niet iederéén in de gaten houden. Daarvoor ontbreekt het aan capaciteit bij politie, gerecht en inlichtingendiensten." "Je moet het geval per geval bekijken. Wanneer jongeren totaal gedegouteerd en soms zelfs getraumatiseerd uit een conflictgebied terugkomen, absoluut geen terroristische intenties hebben en evenmin betrokken waren bij rekrutering of opleidingskampen, dan vormen die geen hoge graad van gevaar. Wanneer die terugkeren, hebben ze vooral behoefte aan opvang en een begripvolle omkadering. Als die terugkeerders goed opgevangen worden, vormen ze ook een uitstekende ontrading voor andere jongeren", zegt Coninsx. "Men heeft me al verweten dat die kijk naïef is, maar ik vind dat je altijd moet nuanceren. Tot de tweede categorie behoren de terugkeerders die wellicht iets op hun kerfstok hebben, maar in een rechtsstaat is het moeilijk om dat te bewijzen, onder meer omdat justitiële samenwerking in conflictzones moeilijk ligt. Je hebt op sociale media en het internet verdachte bewegingen gemerkt, maar dat zijn daarom nog geen harde bewijzen. En ze hebben geen strafrechtelijk verleden. Die categorie terugkeerders moet je in het vizier houden, maar tegelijkertijd laten begeleiden door een geschikte partij. "Ten slotte zijn er nog de hardcore terugkeerders, de veteranen die destijds ook al in Afghanistan of Irak vertoefden, of een strafrechtelijk verleden hebben. Iedereen begrijpt dat je met die personen geen enkel risico mag nemen, en dat ze alertheid vragen. Dat is een kwestie van gezond boerenverstand", zegt Coninxs. (Belga)

Eurojust pleitte al meermaals voor een gezamenlijke Europese aanpak van Syriëstrijders. Nu verschilt de aanpak van Syriëstrijders in Europa van lidstaat tot lidstaat. "We stellen vast dat identiek hetzelfde gedrag in een aantal Europese landen leidt tot een veroordeling, in andere landen niet. Een aantal landen kiest ervoor paspoorten van Syriëstrijders in te trekken, socialezekerheidsvoordelen terug te schroeven of deelname aan groepsactiviteiten te verbieden - allemaal administratieve maatregelen. Maar niet alle EU-lidstaten kiezen dat pad. Die verschillen brengen we momenteel in kaart", zegt Coninsx in het interview. Er zijn negen landen, waaronder België en Frankrijk, die terugkeerders systematisch vervolgen. Maar hen allemaal direct naar de gevangenis sturen, zoals de Belgische regering wil, is volgens de magistrate niet het beste antwoord. "In een aantal landen heeft men een classificatie gemaakt van terugkeerders, met een onderscheid tussen een lage, medium en hoge graad van gevaar. Al in 2013 schoven we dat naar voren als een voorbeeld waarop andere landen zich kunnen inspireren, want blijkbaar heeft die labelling een goede impact. Je kunt immers niet iederéén in de gaten houden. Daarvoor ontbreekt het aan capaciteit bij politie, gerecht en inlichtingendiensten." "Je moet het geval per geval bekijken. Wanneer jongeren totaal gedegouteerd en soms zelfs getraumatiseerd uit een conflictgebied terugkomen, absoluut geen terroristische intenties hebben en evenmin betrokken waren bij rekrutering of opleidingskampen, dan vormen die geen hoge graad van gevaar. Wanneer die terugkeren, hebben ze vooral behoefte aan opvang en een begripvolle omkadering. Als die terugkeerders goed opgevangen worden, vormen ze ook een uitstekende ontrading voor andere jongeren", zegt Coninsx. "Men heeft me al verweten dat die kijk naïef is, maar ik vind dat je altijd moet nuanceren. Tot de tweede categorie behoren de terugkeerders die wellicht iets op hun kerfstok hebben, maar in een rechtsstaat is het moeilijk om dat te bewijzen, onder meer omdat justitiële samenwerking in conflictzones moeilijk ligt. Je hebt op sociale media en het internet verdachte bewegingen gemerkt, maar dat zijn daarom nog geen harde bewijzen. En ze hebben geen strafrechtelijk verleden. Die categorie terugkeerders moet je in het vizier houden, maar tegelijkertijd laten begeleiden door een geschikte partij. "Ten slotte zijn er nog de hardcore terugkeerders, de veteranen die destijds ook al in Afghanistan of Irak vertoefden, of een strafrechtelijk verleden hebben. Iedereen begrijpt dat je met die personen geen enkel risico mag nemen, en dat ze alertheid vragen. Dat is een kwestie van gezond boerenverstand", zegt Coninxs. (Belga)