Onder meer gezondheidseconoom Lieven Annemans, CM-topman Luc Van Gorp, de voorzitter van het Wit-Gele Kruis Vlaanderen Piet Vanthemsche en Lieven Zwaenepoel, de voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond, trekken aan de alarmbel. 'Gezondheid en welzijn zijn ons hoogste goed. Maar onze zorg staat op een kruispunt', klinkt het op Sociaal.Net. 'Als we te lang talmen, riskeren we de verkeerde weg in te slaan.'

Concreet vinden de gezondheidstoppers dat er te veel wordt ingezet op wie ziek is, terwijl we naar een 'gezondhoudsysteem' moeten evolueren. Tegelijkertijd brokkelt de kwaliteit af, omdat zorgverleners per prestatie worden betaald. De werknemers staan daardoor ook steeds meer onder druk. Tot slot is er ook een verkeerd gebruik van zorg: langs de ene kant is er overgebruik - denk maar aan de vele onnodige bezoekjes aan de spoedafdeling in ziekenhuizen -, terwijl elders mensen uit de boot vallen.

Annemans, Van Gorp en co stelden daarom een visienota op, getiteld 'Helping people live the healthiest lives possible', een soort 'new deal' voor de zorg. Daarin 'slopen ze een aantal heilige huisjes'. Zo moet de prestatiefinanciering voor zorgverleners op de schop. 'Het is beter om zorgverleners te betalen voor elke ingeschreven burger of zelfs voor een bepaalde populatie waar men verantwoordelijk voor is', vinden ze. 'Nu wordt vaak juist het gebrek aan kwaliteit beloond.'

De visienota pleit ook voor een maximumfactuur in de ouderenzorg en thuiszorg, en zeer laag remgeld voor noodzakelijke behandelingen. Om overgebruik aan te pakken, moet zorg zonder meerwaarde niet of veel minder worden terugbetaald. De opstellers van de visienota denken onder meer aan onnodige bezoekjes aan de spoedafdelingen, of de zoveelste opinie bij een specialist. 'Wanneer we overstappen naar een betaling die fair is voor zorgverleners en kwaliteit bevordert, dan kunnen we eindelijk de zogenaamde 'deconventionering' (waarbij zorgverleners aangeven de afgesproken tarieven niet te zullen volgen) en ereloonsupplementen laten uitdoven', luidt het verder.

Naast het financiële luik willen de opstellers ook meer inzetten op digitalisering en samenwerking tussen de verschillende zorgdomeinen. 'De zorg voor elke burger moet één traject worden, met inzet van professionals, mantelzorgers, technologie en informatie.' Tot slot moeten de overlegmechanismen binnen de ziekteverzekering Riziv en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid grondig hervormd worden. De nieuwe Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin moet meer ingezet worden, en op termijn moeten beleid en administraties allemaal samen in één homogeen kader. 'Het huidige zorgmodel is niet klaar voor de toekomst. Dit alles kan alleen maar lukken als we het samen doen, in goede interactie met alle zorgprofessionals', klinkt het.

Naast Annemans, Van Gorp, Vanthemsche en Zwaenepoel is het opiniestuk ook ondertekend door Stefaan Callens, Wouter De Ploey, Raf De Rycke, Erwin Devriendt, Niko Dierickx, Marc Noppen, Roel Van Giel en Pieter Van Herck.

Onder meer gezondheidseconoom Lieven Annemans, CM-topman Luc Van Gorp, de voorzitter van het Wit-Gele Kruis Vlaanderen Piet Vanthemsche en Lieven Zwaenepoel, de voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond, trekken aan de alarmbel. 'Gezondheid en welzijn zijn ons hoogste goed. Maar onze zorg staat op een kruispunt', klinkt het op Sociaal.Net. 'Als we te lang talmen, riskeren we de verkeerde weg in te slaan.' Concreet vinden de gezondheidstoppers dat er te veel wordt ingezet op wie ziek is, terwijl we naar een 'gezondhoudsysteem' moeten evolueren. Tegelijkertijd brokkelt de kwaliteit af, omdat zorgverleners per prestatie worden betaald. De werknemers staan daardoor ook steeds meer onder druk. Tot slot is er ook een verkeerd gebruik van zorg: langs de ene kant is er overgebruik - denk maar aan de vele onnodige bezoekjes aan de spoedafdeling in ziekenhuizen -, terwijl elders mensen uit de boot vallen. Annemans, Van Gorp en co stelden daarom een visienota op, getiteld 'Helping people live the healthiest lives possible', een soort 'new deal' voor de zorg. Daarin 'slopen ze een aantal heilige huisjes'. Zo moet de prestatiefinanciering voor zorgverleners op de schop. 'Het is beter om zorgverleners te betalen voor elke ingeschreven burger of zelfs voor een bepaalde populatie waar men verantwoordelijk voor is', vinden ze. 'Nu wordt vaak juist het gebrek aan kwaliteit beloond.' De visienota pleit ook voor een maximumfactuur in de ouderenzorg en thuiszorg, en zeer laag remgeld voor noodzakelijke behandelingen. Om overgebruik aan te pakken, moet zorg zonder meerwaarde niet of veel minder worden terugbetaald. De opstellers van de visienota denken onder meer aan onnodige bezoekjes aan de spoedafdelingen, of de zoveelste opinie bij een specialist. 'Wanneer we overstappen naar een betaling die fair is voor zorgverleners en kwaliteit bevordert, dan kunnen we eindelijk de zogenaamde 'deconventionering' (waarbij zorgverleners aangeven de afgesproken tarieven niet te zullen volgen) en ereloonsupplementen laten uitdoven', luidt het verder. Naast het financiële luik willen de opstellers ook meer inzetten op digitalisering en samenwerking tussen de verschillende zorgdomeinen. 'De zorg voor elke burger moet één traject worden, met inzet van professionals, mantelzorgers, technologie en informatie.' Tot slot moeten de overlegmechanismen binnen de ziekteverzekering Riziv en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid grondig hervormd worden. De nieuwe Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin moet meer ingezet worden, en op termijn moeten beleid en administraties allemaal samen in één homogeen kader. 'Het huidige zorgmodel is niet klaar voor de toekomst. Dit alles kan alleen maar lukken als we het samen doen, in goede interactie met alle zorgprofessionals', klinkt het. Naast Annemans, Van Gorp, Vanthemsche en Zwaenepoel is het opiniestuk ook ondertekend door Stefaan Callens, Wouter De Ploey, Raf De Rycke, Erwin Devriendt, Niko Dierickx, Marc Noppen, Roel Van Giel en Pieter Van Herck.