Veel duidelijkheid over de vergaderagenda is er niet. "Er zijn vergaderingen in verschillende formaten en ook bilaterale contacten", zegt een bron. Het kernkabinet zou om 15 uur van start gegaan zijn, maar ook later op de dag zou een vergadering van de kern op de agenda staan. In ieder geval was N-VA-vicepremier Jan Jambon om 15 uur nog niet op de afspraak, hij is op de terugweg van Parijs waar hij een werkvergadering had. Na het kernkabinet van vrijdag kreeg een werkgroep de opdracht een voorstel uit te werken met scenario's waarbij wordt uitgegaan van een inspanning van 2,2 miljard euro voor de begroting van dit jaar en waarbij de impact wordt nagegaan op het begrotingstraject dat een terugkeer naar een evenwicht in 2018 voorziet. De werkgroepen "begroting", "fiscaliteit" en "uitgaven" staan de ministers bij. "Gisteren zijn de werkgroepen door de cijfers van Monitoringcomité gegaan. Zij hebben de 'plussen' en de 'minnen' opgelijst, nu gaan de ministers door die lijst. Ik veronderstel dat zij duidelijkheid zullen willen krijgen over het begincijfer" van de begrotingsinspanning, luidt het in de omgeving van een vicepremier. Er is nog steeds sprake van een structurele verbetering van 0,6 procent van de begroting en een evenwicht in 2018. "Er is ook nooit iets anders gezegd", zegt een ander kabinet. "Ik weet niet of (minister van Begroting) Sophie Wilmès wel een opening in die zin gemaakt heeft. Maar het klopt wel dat er geen taboes zijn." De echte onderhandelingen over hoe de te leveren inspanning gerealiseerd kan worden, zullen ten vroegste maandag beginnen. Alvast de MR en de N-VA hebben hun lijstjes klaar, zo zeiden Didier Reynders en Bart De Wever. (Belga)

Veel duidelijkheid over de vergaderagenda is er niet. "Er zijn vergaderingen in verschillende formaten en ook bilaterale contacten", zegt een bron. Het kernkabinet zou om 15 uur van start gegaan zijn, maar ook later op de dag zou een vergadering van de kern op de agenda staan. In ieder geval was N-VA-vicepremier Jan Jambon om 15 uur nog niet op de afspraak, hij is op de terugweg van Parijs waar hij een werkvergadering had. Na het kernkabinet van vrijdag kreeg een werkgroep de opdracht een voorstel uit te werken met scenario's waarbij wordt uitgegaan van een inspanning van 2,2 miljard euro voor de begroting van dit jaar en waarbij de impact wordt nagegaan op het begrotingstraject dat een terugkeer naar een evenwicht in 2018 voorziet. De werkgroepen "begroting", "fiscaliteit" en "uitgaven" staan de ministers bij. "Gisteren zijn de werkgroepen door de cijfers van Monitoringcomité gegaan. Zij hebben de 'plussen' en de 'minnen' opgelijst, nu gaan de ministers door die lijst. Ik veronderstel dat zij duidelijkheid zullen willen krijgen over het begincijfer" van de begrotingsinspanning, luidt het in de omgeving van een vicepremier. Er is nog steeds sprake van een structurele verbetering van 0,6 procent van de begroting en een evenwicht in 2018. "Er is ook nooit iets anders gezegd", zegt een ander kabinet. "Ik weet niet of (minister van Begroting) Sophie Wilmès wel een opening in die zin gemaakt heeft. Maar het klopt wel dat er geen taboes zijn." De echte onderhandelingen over hoe de te leveren inspanning gerealiseerd kan worden, zullen ten vroegste maandag beginnen. Alvast de MR en de N-VA hebben hun lijstjes klaar, zo zeiden Didier Reynders en Bart De Wever. (Belga)