De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat in voor de controle op de waterkwaliteit in Vlaanderen. Ze verleent ook advies bij milieuvergunninggen en ziet toe op de waterzuiveringsinfrastructuur. Momenteel is de VMM ook bezig met luchtmetingen naar PFAS.

Bernard De Potter, administrateur-generaal van de VMM, gaf in de onderzoekscommissie aan dat de problematiek eigenlijk veel breder gaat dan PFAS. Die stoffen staan momenteel in het middelpunt van de belangstelling, maar er is een hele reeks aan andere schadelijke stoffen die eveneens te veel worden uitgestoten.

Daar consequent tegen optreden, wordt door de besparingen steeds moeilijker. 'Ik kan nu al zeggen dat we de inspanningen die we doen rond PFAS met de actuele middelen niet kunnen volhouden', zei De Potter. 'Dus ofwel komen er extra middelen bij, ofwel zullen er taken moeten worden afgebouwd. Laat staan dat we al die andere stoffen er nog gaan moeten bijnemen.'

De VMM zag de voorbije jaren twintig procent van het personeelsbestand vertrekken. 'In de eerste plaats probeert men dan met de kaasschaaf te werken, maar van bij mijn aantreden in augustus 2018 heeft dat zijn limieten meer dan bereikt', zei De Potter. 'Het aantal meetpunten is gehalveerd, de frequentie van de metingen is gehalveerd, er wordt minder geadviseerd voor vergunningen,... Er vallen sowieso dossiers door de mazen van het net.'

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat in voor de controle op de waterkwaliteit in Vlaanderen. Ze verleent ook advies bij milieuvergunninggen en ziet toe op de waterzuiveringsinfrastructuur. Momenteel is de VMM ook bezig met luchtmetingen naar PFAS. Bernard De Potter, administrateur-generaal van de VMM, gaf in de onderzoekscommissie aan dat de problematiek eigenlijk veel breder gaat dan PFAS. Die stoffen staan momenteel in het middelpunt van de belangstelling, maar er is een hele reeks aan andere schadelijke stoffen die eveneens te veel worden uitgestoten. Daar consequent tegen optreden, wordt door de besparingen steeds moeilijker. 'Ik kan nu al zeggen dat we de inspanningen die we doen rond PFAS met de actuele middelen niet kunnen volhouden', zei De Potter. 'Dus ofwel komen er extra middelen bij, ofwel zullen er taken moeten worden afgebouwd. Laat staan dat we al die andere stoffen er nog gaan moeten bijnemen.'De VMM zag de voorbije jaren twintig procent van het personeelsbestand vertrekken. 'In de eerste plaats probeert men dan met de kaasschaaf te werken, maar van bij mijn aantreden in augustus 2018 heeft dat zijn limieten meer dan bereikt', zei De Potter. 'Het aantal meetpunten is gehalveerd, de frequentie van de metingen is gehalveerd, er wordt minder geadviseerd voor vergunningen,... Er vallen sowieso dossiers door de mazen van het net.'