Onderwerp van de dag was de verbindingsofficier van de politie in Turkije, Sébastien Joris, en de manier waarop hij de informatie behandelde van de arrestatie aan de Syrische grens van Ibrahim El Bakraoui, één van de latere zelfmoordterroristen op Brussels Airport. Tijdens hun betoog hekelden De Buysscher en Joris meermaals de moeilijke werkrelatie met de Turkse autoriteiten. Bijkomende vragen over arrestaties blijven onbeantwoord en ook over uitzettingen worden de Belgische autoriteiten zelden tijdig ingelicht. "Op 35 uitzettingen werden we 21 keer te laat op de hoogte gebracht. Dat zijn dus 21 potentiële El Bakraoui's", hekelde De Buysscher. In totaal had de directeur niet minder dan 27 documenten bij om de moeilijke samenwerking te staven. Ook op vragen over El Bakraoui kwamen pas zes maanden later enkel nietszeggende antwoorden, hekelde hij. Maar pas helemaal aan het einde van de hoorzitting trok De Buysscher voluit van leer. Hij vroeg daarbij Joris zelfs "om diplomatieke redenen" om niet mee te gaan in zijn relaas, aangezien de verbindingsofficier op het terrein nog met de Turken moet samenwerken. De Buysscher zwaaide daarop met artikels uit de Turkse pers. "Hierin lees ik resultaten van observaties op El Bakraoui, van telefonieonderzoek en van resultaten over zijn mededaders. Wel dames en heren, als wij deze informatie hadden gekregen in een normale relatie van politiesamenwerking, dan hadden we effectief op El Bakraoui kunnen werken." "Ik zeg niet dat de aanslagen dan vermeden hadden kunnen worden", vervolgde de directeur Internationale Politiesamenwerking. "Maar wat ik zeker weet - met de specialisatie en professionaliteit van onze gerechtelijke politie in het achterhoofd - is dat we hiermee aan de slag hadden kunnen gaan. En dan hadden we nu niet zitten spreken over persoonlijke verantwoordelijkheden, iets wat blijkbaar deel is van de Belgische cultuur." Als concreet voorbeeld gaf De Buysscher tot slot nog mee dat ook op ministerieel vlak al jaren bij de Turken aangedrongen wordt om informatie over uitzettingen van criminelen met 'flashberichten' via Interpol te signaleren. Iets wat de Turken blijven weigeren en waardoor ook het nieuws over de uitzetting van El Bakraoui uiteindelijk pas goed en wel doordrong bij de Belgische diensten nadat hij alweer op vrije voeten was. (Belga)

Onderwerp van de dag was de verbindingsofficier van de politie in Turkije, Sébastien Joris, en de manier waarop hij de informatie behandelde van de arrestatie aan de Syrische grens van Ibrahim El Bakraoui, één van de latere zelfmoordterroristen op Brussels Airport. Tijdens hun betoog hekelden De Buysscher en Joris meermaals de moeilijke werkrelatie met de Turkse autoriteiten. Bijkomende vragen over arrestaties blijven onbeantwoord en ook over uitzettingen worden de Belgische autoriteiten zelden tijdig ingelicht. "Op 35 uitzettingen werden we 21 keer te laat op de hoogte gebracht. Dat zijn dus 21 potentiële El Bakraoui's", hekelde De Buysscher. In totaal had de directeur niet minder dan 27 documenten bij om de moeilijke samenwerking te staven. Ook op vragen over El Bakraoui kwamen pas zes maanden later enkel nietszeggende antwoorden, hekelde hij. Maar pas helemaal aan het einde van de hoorzitting trok De Buysscher voluit van leer. Hij vroeg daarbij Joris zelfs "om diplomatieke redenen" om niet mee te gaan in zijn relaas, aangezien de verbindingsofficier op het terrein nog met de Turken moet samenwerken. De Buysscher zwaaide daarop met artikels uit de Turkse pers. "Hierin lees ik resultaten van observaties op El Bakraoui, van telefonieonderzoek en van resultaten over zijn mededaders. Wel dames en heren, als wij deze informatie hadden gekregen in een normale relatie van politiesamenwerking, dan hadden we effectief op El Bakraoui kunnen werken." "Ik zeg niet dat de aanslagen dan vermeden hadden kunnen worden", vervolgde de directeur Internationale Politiesamenwerking. "Maar wat ik zeker weet - met de specialisatie en professionaliteit van onze gerechtelijke politie in het achterhoofd - is dat we hiermee aan de slag hadden kunnen gaan. En dan hadden we nu niet zitten spreken over persoonlijke verantwoordelijkheden, iets wat blijkbaar deel is van de Belgische cultuur." Als concreet voorbeeld gaf De Buysscher tot slot nog mee dat ook op ministerieel vlak al jaren bij de Turken aangedrongen wordt om informatie over uitzettingen van criminelen met 'flashberichten' via Interpol te signaleren. Iets wat de Turken blijven weigeren en waardoor ook het nieuws over de uitzetting van El Bakraoui uiteindelijk pas goed en wel doordrong bij de Belgische diensten nadat hij alweer op vrije voeten was. (Belga)