Vlaanderen verdient geen medaille voor zijn vaccinatiecampagne, maar in Wallonië loopt het nóg stroever: in Vlaanderen had vorige week 9,5 procent van de volwassenen een eerste prik gekregen, in Wallonië was dat 7,9 procent. Europese bevoorradingsproblemen met coronavaccins spelen natuurlijk een grote rol, maar ook in Wallonië zelf zijn heel wat logistieke problemen opgedoken, zegt dokter Philippe Devos, voorzitter van artsensyndicaat BVAS. 'Er is gewoon te weinig competentie bij de bevoegde Waalse diensten om de vaccinatiecentra efficiënt te organiseren. Ook vandaag nog...

Vlaanderen verdient geen medaille voor zijn vaccinatiecampagne, maar in Wallonië loopt het nóg stroever: in Vlaanderen had vorige week 9,5 procent van de volwassenen een eerste prik gekregen, in Wallonië was dat 7,9 procent. Europese bevoorradingsproblemen met coronavaccins spelen natuurlijk een grote rol, maar ook in Wallonië zelf zijn heel wat logistieke problemen opgedoken, zegt dokter Philippe Devos, voorzitter van artsensyndicaat BVAS. 'Er is gewoon te weinig competentie bij de bevoegde Waalse diensten om de vaccinatiecentra efficiënt te organiseren. Ook vandaag nog zijn er centra met te veel vaccins en te weinig gegadigden en omgekeerd. Dat krijg je als je mensen per mail of brief oproept, in plaats van een systeem met inschrijvingen of reservaties te hanteren.' Los daarvan speelt ook een geringere vaccinatiebereidheid de Franstalige campagne parten, bevestigt de Luikse intensivist. 'Wij spreken dezelfde taal als de Fransen en Frankrijk is sinds een jaar of tien wereldkampioen vaccinverzet - paradoxaal voor het geboorteland van Louis Pasteur, maar het is de realiteit. De Franstalige Belgen zijn via de sociale media voortdurend aan antivaxpropaganda uit Frankrijk blootgesteld. Bovendien zie je op Vlaamse televisiezenders overheidscampagnes om mensen aan te sporen zich te laten vaccineren. Bij Vlaamse huisartsen liggen flyers om mensen te informeren. In Franstalig België is er op dit moment helemaal niets. Je zult geen enkele televisiespot zien waarin wordt uitgelegd waarom het belangrijk is je te laten vaccineren. Niet op de RTBF, niet op RTL, niet op lokale televisiezenders - nergens. De Franstalige regeringen hebben daar tot dusver geen euro in geïnvesteerd. Daarvan krijg je echt het schaamrood op de wangen. Voeg daarbij dat de meest in het oog springende experts in de coronacrisis Vlamingen zijn - denk aan Erika Vlieghe of Marc Van Ranst. Dat schept extra afstand en helpt ook niet om de boodschap goed over te brengen.' Er ontstond ook commotie omdat in Wallonië, doordat nogal wat opgeroepen 65-plussers niet kwamen opdagen, hele politiekorpsen werden gevaccineerd met vaccins die eigenlijk voor ouderen waren bedoeld. 'Dat klopt, ' zegt Devos, 'maar ook de Waalse ziekenhuizen organiseren zulke parallelle vaccinatiecircuits. Wij mogen in onze ziekenhuizen patiënten vaccineren die op consultatie komen. Maar soms zijn dat mensen van 30 of 40 jaar oud en doen we dat toch, omdat het vaccin anders in de vuilnisbak belandt. Aangezien leeftijd bij een coronabesmetting de belangrijkste risicofactor is, zou dat in de ideale wereld niet mogen, en zouden we inderdaad eerst alle 65-plussers moeten vaccineren. Maar we schakelen noodgedwongen soms over op plan B, gewoon omdat plan A rampzalig is georganiseerd en we cruciale weken dreigen te verliezen.'