In 2002 werd de maatregel voor het eerst op tafel gelegd, maar sindsdien raakte het definitieve wetsvoorstel nooit helemaal rond. 'In de tussentijd gold er een halfslachtige maatregel, waarbij ambtenaren beroep konden doen op een tweetalige adjunct om hen bij te staan,' klinkt het bij Laurence Mortier, woordvoerster van minister Vandeput. Zij stipt ook aan dat de Vaste Commissie Taaltoezicht zich positief uitspreekt over de nieuwe wetgeving.

Zittende topambtenaren hebben nu 30 maanden de tijd om te bewijzen dat ze de twee talen machtig zijn. Voor nieuwe topambtenaren geld er een periode van 6 maanden. 'Slagen ze er niet in een attest te krijgen, dan verliezen ze hun functie,' verduidelijkt Mortier. Voor gewone leidinggevenden gelden andere sancties.

(SK)

In 2002 werd de maatregel voor het eerst op tafel gelegd, maar sindsdien raakte het definitieve wetsvoorstel nooit helemaal rond. 'In de tussentijd gold er een halfslachtige maatregel, waarbij ambtenaren beroep konden doen op een tweetalige adjunct om hen bij te staan,' klinkt het bij Laurence Mortier, woordvoerster van minister Vandeput. Zij stipt ook aan dat de Vaste Commissie Taaltoezicht zich positief uitspreekt over de nieuwe wetgeving.Zittende topambtenaren hebben nu 30 maanden de tijd om te bewijzen dat ze de twee talen machtig zijn. Voor nieuwe topambtenaren geld er een periode van 6 maanden. 'Slagen ze er niet in een attest te krijgen, dan verliezen ze hun functie,' verduidelijkt Mortier. Voor gewone leidinggevenden gelden andere sancties.(SK)