1. Te veel administratie

2. Hervormingszucht van de overheid

3. Toegenomen aantal leerlingen met zorgnoden

4. Beslissingen die gecontesteerd worden door ouders

5. Dalende waardering door de samenleving

6. Te beperkte middelen voor gebouwen en onderhoud

7. Te beperkte werkingsmiddelen

8. Gebrek aan inspraak bij de veranderingen

9. Toename van anderstalige kinderen

10. Te grote klassen

Deze week in Knack: De grote onderwijsenquête. Leerkrachten en ouders over de problemen van het Vlaamse onderwijs en de onlangs goedgekeurde hervorming van het secundaire onderwijs.

1. Te veel administratie 2. Hervormingszucht van de overheid 3. Toegenomen aantal leerlingen met zorgnoden 4. Beslissingen die gecontesteerd worden door ouders 5. Dalende waardering door de samenleving 6. Te beperkte middelen voor gebouwen en onderhoud 7. Te beperkte werkingsmiddelen 8. Gebrek aan inspraak bij de veranderingen 9. Toename van anderstalige kinderen 10. Te grote klassen