De Antwerpse procureur-generaal had op 25 februari een gerechtelijk onderzoek gevorderd naar de parketmagistraat. Aangezien een magistraat geniet van het voorrecht van rechtsmacht wordt het onderzoek gevoerd onder leiding van een raadsheer-onderzoeksrechter. "De parketmagistraat wordt ervan verdacht zich op onregelmatige wijze bezig te hebben gehouden met een handel in tweedehandsvoertuigen (oldtimers), waarbij betrokkene vermoedelijk verschillende strafbare feiten heeft gepleegd", zegt het Antwerpse parket-generaal in een persmededeling. De raadsheer-onderzoeksrechter besliste op 2 juli om over te gaan tot verschillende huiszoekingen, onder meer in de woning van de magistraat en in zijn bureel op het parket Limburg. De magistraat is daar al enkele maanden afwezig door ziekte. De procureur des Konings van het parket Limburg werd als tuchtoverheid op de hoogte gebracht van de feiten. De parketmagistraat en zijn partner, die rechter is bij de rechtbank van eerste aanleg in Limburg, werden opgepakt. De vrouw werd door de raadsheer-onderzoeksrechter verhoord en gisteren al in voorlopige vrijheid gesteld. De parketmagistraat wordt vandaag verhoord, waarna over zijn verdere aanhouding beslist zal worden. Gelet op het geheim van het onderzoek kan het Antwerpse parket-generaal geen verdere informatie meedelen. (Belga)

De Antwerpse procureur-generaal had op 25 februari een gerechtelijk onderzoek gevorderd naar de parketmagistraat. Aangezien een magistraat geniet van het voorrecht van rechtsmacht wordt het onderzoek gevoerd onder leiding van een raadsheer-onderzoeksrechter. "De parketmagistraat wordt ervan verdacht zich op onregelmatige wijze bezig te hebben gehouden met een handel in tweedehandsvoertuigen (oldtimers), waarbij betrokkene vermoedelijk verschillende strafbare feiten heeft gepleegd", zegt het Antwerpse parket-generaal in een persmededeling. De raadsheer-onderzoeksrechter besliste op 2 juli om over te gaan tot verschillende huiszoekingen, onder meer in de woning van de magistraat en in zijn bureel op het parket Limburg. De magistraat is daar al enkele maanden afwezig door ziekte. De procureur des Konings van het parket Limburg werd als tuchtoverheid op de hoogte gebracht van de feiten. De parketmagistraat en zijn partner, die rechter is bij de rechtbank van eerste aanleg in Limburg, werden opgepakt. De vrouw werd door de raadsheer-onderzoeksrechter verhoord en gisteren al in voorlopige vrijheid gesteld. De parketmagistraat wordt vandaag verhoord, waarna over zijn verdere aanhouding beslist zal worden. Gelet op het geheim van het onderzoek kan het Antwerpse parket-generaal geen verdere informatie meedelen. (Belga)