Voor Tommelein zou het ook tijdens de sperperiode moeten toegestaan zijn om politieke campagnespots uit te zenden. "Zowel de federale kieswet als het Vlaamse kiesdecreet verbieden politieke reclame op de verschillende omroepen tijdens de sperperiode. Nochtans is dit een volledig achterhaald idee". Hij diende daarom samen zijn fractiegenoten Alexander De Croo en Nele Lijnen een wetsvoorstel in om het verbod in de federale kieswet te schrappen. Tommelein wil echter ook dat de gelijkaardige bepaling binnen het Vlaamse kiesdecreet geschrapt wordt. Volgens de liberale mediaspecialist zou het trouwens een welgekomen bron van inkomsten zijn voor regionale televisieomroepen, die enkele maanden geleden aan de alarmbel trokken over hun precaire financiële situatie. "Er moet dus creatief naar nieuwe inkomsten worden gezocht. Nu de senaat wordt afgeschaft blijven praktisch enkel provinciale, regionale en lokale kieskringen over bij de verschillende verkiezingen. Politieke campagnespots kunnen dan ook een meerwaarde voor de verschillende regionale en lokale omroepen betekenen", aldus Bart Tommelein. (KAV)

Voor Tommelein zou het ook tijdens de sperperiode moeten toegestaan zijn om politieke campagnespots uit te zenden. "Zowel de federale kieswet als het Vlaamse kiesdecreet verbieden politieke reclame op de verschillende omroepen tijdens de sperperiode. Nochtans is dit een volledig achterhaald idee". Hij diende daarom samen zijn fractiegenoten Alexander De Croo en Nele Lijnen een wetsvoorstel in om het verbod in de federale kieswet te schrappen. Tommelein wil echter ook dat de gelijkaardige bepaling binnen het Vlaamse kiesdecreet geschrapt wordt. Volgens de liberale mediaspecialist zou het trouwens een welgekomen bron van inkomsten zijn voor regionale televisieomroepen, die enkele maanden geleden aan de alarmbel trokken over hun precaire financiële situatie. "Er moet dus creatief naar nieuwe inkomsten worden gezocht. Nu de senaat wordt afgeschaft blijven praktisch enkel provinciale, regionale en lokale kieskringen over bij de verschillende verkiezingen. Politieke campagnespots kunnen dan ook een meerwaarde voor de verschillende regionale en lokale omroepen betekenen", aldus Bart Tommelein. (KAV)