'We zullen alles uit de kast moeten halen om onze doelstellingen te halen', aldus Tommelein.

Anderhalf jaar geleden tekenden 46 stakeholders, gaande van milieuorganisaties tot overheden en bedrijven, de engagementsverklaring waarin ze beloofden mee te werken aan de energieomslag. Maar die engagementen worden nog te weinig omgezet in concrete acties, zo zei de minister op een bijeenkomst met de betrokken stakeholders in Gent. Op het terrein moet er dringend nog een 'tandje bijgestoken' worden. 'Het kan en het moet beter', dixit Tommelein.

Volgens de Open VLD-minister moeten de verschillende overheden daarbij het goede voorbeeld geven. Zo zouden de lokale overheden bijvoorbeeld nog 'systematischer kunnen investeren in hernieuwbare energie'.

Tommelein wil op zoveel mogelijk daken van overheidsgebouwen PV-installaties. En ook windmolens mogen niet te snel afgeschreven worden. 'Als een locatie voor een windmolen niet haalbaar is, kunnen overheden zelf op zoek gaan naar waar het wél kan. Langs autostrades, op industrieterreinen, in de buurt van luchthavens,...'.

Wat de burgers betreft, die doen volgens Tommelein al een mooie inspanning op het vlak van hernieuwbare energie. Zo liggen er momenteel 304.000 zonnepaneleninstallaties, goed voor 1,4 GW. Maar op het vlak van investeringen in energie-efficiëntie is er nog verbetering mogelijk.

Bij bedrijven is er een omgekeerde situatie. Daar is de voorbije jaren veel geïnvesteerd in energie-efficiëntie, maar blijven de investeringen in hernieuwbare energie wat achter. 'Daarom passen we de steunmaatregelen aan vanaf april. We rekenen erop dat die resulteren in nieuwe grote projecten. Want dit jaar kwamen er tot nu toe slechts 123 middelgrote PV-installaties bij. En geen enkele échte grote installatie', aldus Tommelein.

'We zullen alles uit de kast moeten halen om onze doelstellingen te halen', aldus Tommelein. Anderhalf jaar geleden tekenden 46 stakeholders, gaande van milieuorganisaties tot overheden en bedrijven, de engagementsverklaring waarin ze beloofden mee te werken aan de energieomslag. Maar die engagementen worden nog te weinig omgezet in concrete acties, zo zei de minister op een bijeenkomst met de betrokken stakeholders in Gent. Op het terrein moet er dringend nog een 'tandje bijgestoken' worden. 'Het kan en het moet beter', dixit Tommelein. Volgens de Open VLD-minister moeten de verschillende overheden daarbij het goede voorbeeld geven. Zo zouden de lokale overheden bijvoorbeeld nog 'systematischer kunnen investeren in hernieuwbare energie'.Tommelein wil op zoveel mogelijk daken van overheidsgebouwen PV-installaties. En ook windmolens mogen niet te snel afgeschreven worden. 'Als een locatie voor een windmolen niet haalbaar is, kunnen overheden zelf op zoek gaan naar waar het wél kan. Langs autostrades, op industrieterreinen, in de buurt van luchthavens,...'. Wat de burgers betreft, die doen volgens Tommelein al een mooie inspanning op het vlak van hernieuwbare energie. Zo liggen er momenteel 304.000 zonnepaneleninstallaties, goed voor 1,4 GW. Maar op het vlak van investeringen in energie-efficiëntie is er nog verbetering mogelijk. Bij bedrijven is er een omgekeerde situatie. Daar is de voorbije jaren veel geïnvesteerd in energie-efficiëntie, maar blijven de investeringen in hernieuwbare energie wat achter. 'Daarom passen we de steunmaatregelen aan vanaf april. We rekenen erop dat die resulteren in nieuwe grote projecten. Want dit jaar kwamen er tot nu toe slechts 123 middelgrote PV-installaties bij. En geen enkele échte grote installatie', aldus Tommelein.