Vandenkendelaere trok met zijn credo "Live up to the Challenge" de kaart van de vernieuwing binnen de beweging. "JONGCD&V zal een sleutelrol spelen op het inhoudelijk CD&V-Congres in 2013. De eerste opdracht wordt echter de opmaak van een duidelijke prioriteitenagenda op basis van dialoog met de lokale afdelingen", aldus de nieuwe voorzitter. Vandenkendelaere krijgt een zevenkoppig nationaal bureau naast zich. Hun mandaat loopt over twee jaar. De nieuwe JONGCD&V-voorzitter werkt op de FOD Buitenlandse Zaken, waar hij bevoegd is voor de landendesk Viëtnam en voor de voorbereiding van de handelsmissie geleid door prins Filip. Hij is licentiaat vertaler Engels-Duits, behaalde een master internationale betrekkingen aan de universiteit van het Britse Kent en werkt aan een doctoraatsthesis over de Duits-Poolse relaties sinds 1992. (MUA)

Vandenkendelaere trok met zijn credo "Live up to the Challenge" de kaart van de vernieuwing binnen de beweging. "JONGCD&V zal een sleutelrol spelen op het inhoudelijk CD&V-Congres in 2013. De eerste opdracht wordt echter de opmaak van een duidelijke prioriteitenagenda op basis van dialoog met de lokale afdelingen", aldus de nieuwe voorzitter. Vandenkendelaere krijgt een zevenkoppig nationaal bureau naast zich. Hun mandaat loopt over twee jaar. De nieuwe JONGCD&V-voorzitter werkt op de FOD Buitenlandse Zaken, waar hij bevoegd is voor de landendesk Viëtnam en voor de voorbereiding van de handelsmissie geleid door prins Filip. Hij is licentiaat vertaler Engels-Duits, behaalde een master internationale betrekkingen aan de universiteit van het Britse Kent en werkt aan een doctoraatsthesis over de Duits-Poolse relaties sinds 1992. (MUA)