Van Grieken verhuisde onlangs samen met zijn vriendin van Mortsel naar Schoten, waar hij trouwens ook lijsttrekker wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik woon dan wel in Schoten, maar draag heel Antwerpen in mijn hart", zegt hij. "Dat ik de provincieraadslijst aanvoer, is dan ook een evidente keuze."

Hoewel hij provinciaal lijsttrekker is, zegt Van Grieken verder geen pleitbezorger te zijn van de provincies. "Er is naast het Vlaams en het lokale niveau geen nood aan een extra geldverslindend tussenniveau", stelt hij. "Wij pleiten voor een tweeledig bestuursmodel. De taken en middelen die nu naar de provincies gaan, kunnen worden overgeheveld naar het lokale of het Vlaamse niveau. De miljoenenbesparing die dat oplevert, dient integraal te worden ingezet in belastingverlagingen."

Van Grieken verhuisde onlangs samen met zijn vriendin van Mortsel naar Schoten, waar hij trouwens ook lijsttrekker wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik woon dan wel in Schoten, maar draag heel Antwerpen in mijn hart", zegt hij. "Dat ik de provincieraadslijst aanvoer, is dan ook een evidente keuze." Hoewel hij provinciaal lijsttrekker is, zegt Van Grieken verder geen pleitbezorger te zijn van de provincies. "Er is naast het Vlaams en het lokale niveau geen nood aan een extra geldverslindend tussenniveau", stelt hij. "Wij pleiten voor een tweeledig bestuursmodel. De taken en middelen die nu naar de provincies gaan, kunnen worden overgeheveld naar het lokale of het Vlaamse niveau. De miljoenenbesparing die dat oplevert, dient integraal te worden ingezet in belastingverlagingen."