'Als we eindelijk werk maken van de noden van onze Vlaamse economie, ' zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken, 'dan kunnen we de lagere belastingen garanderen. En we kunnen de sociale zekerheid in stand houden als we niet het OCMW van de wereld spelen. Want Vlaanderen betaalt twee extra facturen, een voor Wallonië en een voor de immigratie.'

De productiviteit van de werkende Vlaming is hoog, maar met de werkzaamheidsgraad is het slechter gesteld. Kan daar niet nog grote winst geboekt worden?

Tom Van Grieken: Als je dertig jaar lang alles hebt gegeven, is het logisch dat je het wat kalmer aan wilt doen en bijvoorbeeld naar een viervijfdestelsel wilt overschakelen. Daar heb ik alle begrip voor. Maar je hebt ook de werkloosheid onder jongeren en dat is grotendeels een geïmporteerde armoede. Bea Cantillon van de Universiteit Antwerpen heeft becijferd dat zeven op de tien leeflonen in ons land uitgekeerd worden aan mensen van niet-Belgische origine. In Brussel zelfs negen op de tien. Je hoeft geen diehard Vlaams Belanger te zijn om in te zien dat het systeem zo niet houdbaar is.

We kunnen de sociale zekerheid in stand houden als we niet het OCMW van de wereld spelen.

Uit die cijfers bleek wel dat het gros van die mensen geboren en getogen zijn in België en de Belgische nationaliteit hebben.

Van Grieken: Nog een pijnpunt. Er is in de afgelopen decennia heel kwistig omgesprongen met die nationaliteit. Dat gaat vandaag gewoon door. Het aantal nieuwe Belgen piekt, onder Francken is er een verdubbeling in vergelijking met het PS-beleid. Ik zie niet in hoe je armoede aanpakt door meer armoede te importeren.

Wat krijgt voorrang: een onafhankelijker Vlaanderen of meer gesloten grenzen?

Van Grieken: Dat is geen tegenstelling. Je kunt alleen maar meer gesloten grenzen krijgen als Vlaanderen onafhankelijker is. Wallonië is een PS-dictatuur, daar valt geen gezond migratiebeleid mee te voeren. Voor links in Wallonië zijn al die nieuwkomers extra stemmen, en de factuur schuift het door naar Vlaanderen. Hadden ze dertig jaar geleden naar ons geluisterd, dan zouden de problemen nu niet zo groot zijn.

In die dertig jaar is de partijstijl fel veranderd. De harde lijn van Filip Dewinter is een beetje verdrongen door uw zachtere communicatiestijl.

Van Grieken: Ik weet niet of ik zo veel gematigder ben. Ik communiceer zoals ik ben: soms is dat hard, soms zacht. Als de boodschap maar overkomt dat wij een rechtse partij zijn met stevige migratiestandpunten, maar ook met een groot hart voor onze burgers.

U wilt af van het kille imago van uw partij?

Van Grieken: Je wordt niet actief bij het Vlaams Belang omdat het de snelste manier zou zijn om carrière te maken. Onze mensen willen echt iets veranderen, ze zetten zich in voor het algemeen belang, voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Dit artikel verschijnt woensdag 28/02 in Knack.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

'Als we eindelijk werk maken van de noden van onze Vlaamse economie, ' zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken, 'dan kunnen we de lagere belastingen garanderen. En we kunnen de sociale zekerheid in stand houden als we niet het OCMW van de wereld spelen. Want Vlaanderen betaalt twee extra facturen, een voor Wallonië en een voor de immigratie.' De productiviteit van de werkende Vlaming is hoog, maar met de werkzaamheidsgraad is het slechter gesteld. Kan daar niet nog grote winst geboekt worden? Tom Van Grieken: Als je dertig jaar lang alles hebt gegeven, is het logisch dat je het wat kalmer aan wilt doen en bijvoorbeeld naar een viervijfdestelsel wilt overschakelen. Daar heb ik alle begrip voor. Maar je hebt ook de werkloosheid onder jongeren en dat is grotendeels een geïmporteerde armoede. Bea Cantillon van de Universiteit Antwerpen heeft becijferd dat zeven op de tien leeflonen in ons land uitgekeerd worden aan mensen van niet-Belgische origine. In Brussel zelfs negen op de tien. Je hoeft geen diehard Vlaams Belanger te zijn om in te zien dat het systeem zo niet houdbaar is. Uit die cijfers bleek wel dat het gros van die mensen geboren en getogen zijn in België en de Belgische nationaliteit hebben.Van Grieken: Nog een pijnpunt. Er is in de afgelopen decennia heel kwistig omgesprongen met die nationaliteit. Dat gaat vandaag gewoon door. Het aantal nieuwe Belgen piekt, onder Francken is er een verdubbeling in vergelijking met het PS-beleid. Ik zie niet in hoe je armoede aanpakt door meer armoede te importeren. Wat krijgt voorrang: een onafhankelijker Vlaanderen of meer gesloten grenzen?Van Grieken: Dat is geen tegenstelling. Je kunt alleen maar meer gesloten grenzen krijgen als Vlaanderen onafhankelijker is. Wallonië is een PS-dictatuur, daar valt geen gezond migratiebeleid mee te voeren. Voor links in Wallonië zijn al die nieuwkomers extra stemmen, en de factuur schuift het door naar Vlaanderen. Hadden ze dertig jaar geleden naar ons geluisterd, dan zouden de problemen nu niet zo groot zijn. In die dertig jaar is de partijstijl fel veranderd. De harde lijn van Filip Dewinter is een beetje verdrongen door uw zachtere communicatiestijl.Van Grieken: Ik weet niet of ik zo veel gematigder ben. Ik communiceer zoals ik ben: soms is dat hard, soms zacht. Als de boodschap maar overkomt dat wij een rechtse partij zijn met stevige migratiestandpunten, maar ook met een groot hart voor onze burgers. U wilt af van het kille imago van uw partij? Van Grieken: Je wordt niet actief bij het Vlaams Belang omdat het de snelste manier zou zijn om carrière te maken. Onze mensen willen echt iets veranderen, ze zetten zich in voor het algemeen belang, voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.