Wat is een dading precies?

Het is een contract waarmee de ondertekenaars een geschil willen vermijden of beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. In een dading moeten beide partijen water bij de wijn doen. Met een dading willen de contractanten de rechtbank vermijden. Maar vergis u niet: dat betekent niet dat je daarmee een misdrijf, of de strafrechtelijke gevolgen ervan, kunt afkopen. Dat is een veel ...

Het is een contract waarmee de ondertekenaars een geschil willen vermijden of beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. In een dading moeten beide partijen water bij de wijn doen. Met een dading willen de contractanten de rechtbank vermijden. Maar vergis u niet: dat betekent niet dat je daarmee een misdrijf, of de strafrechtelijke gevolgen ervan, kunt afkopen. Dat is een veel voorkomend misverstand. Een dading kun je enkel afsluiten over burgerlijke aansprakelijkheden, zoals het beëindigen van een contract of een schadegeval tussen buren. Nee, want een misdrijf kun je er dus niet mee afkopen. Hij kan wel naar de burgerlijke rechter stappen als hij vindt dat de geheimhoudingsclausule is geschonden door De Lijn. Maar ook De Lijn kan dat doen, aangezien Meeuws zelf voor de dag kwam met die feiten. Nee. Een dading is geen geheim of verborgen contract. Meer zelfs: derden die er weet van hebben, mogen zich erop beroepen. Wanneer er een geheimhoudingsclausule wordt afgesproken, zoals tussen Tom Meeuws en De Lijn, doen contractanten dat meestal om elkaar niet te schaden. Nogmaals: er is niets verdachts aan een dading, je kunt er geen misdrijven mee afkopen noch verbergen. Nee, want beide partijen zijn erbij gebaat dat zoiets niet gebeurt. Wanneer de ene partij meer risico loopt dan de andere, zal aan het verbreken van die geheimhouding in de dading zelf al een schadevergoeding gekoppeld worden. Wel komt het steeds vaker voor dat mensen spijt hebben van hun overeenkomst. Omdat ze achteraf denken dat ze te weinig hebben verkregen. Voor altijd, want het is net de bedoeling van een dading om een geschil definitief te regelen. Maar, zoals bij elk contract: wie de voorwaarden van een dading ernstig schaadt, kan sancties verwachten. Je kunt naar de rechter stappen om de afdwinging van de dading te eisen, of net de ontbinding.