Tom Lanoye: 'Ik ken geen club ter wereld die zich zo beroept op de eigen taal en cultuur en die de dragers ervan zo categorisch belastert en verdacht maakt. Bij voorbaat en categorisch.'

Aanleiding tot het opiniestuk is de reactie van toekomstig burgemeester Bart De Wever op het voorstel van Behoud De Begeerte om het Pieter De Coninckplein om te dopen tot het Herman De Coninckplein. Pieter De Coninck is een romanfiguur van Hendrik Conscience, één van de grondleggers van de Vlaamse identiteit.

'Dat is idioot. Een van de domste voorstellen die ik ooit heb gehoord vanuit de culturele sector en dat wil wat zeggen,' liet De Wever zich ontvallen. De Antwerpse formateur ziet in het voorstel een aanval van de linkse culturele elite op de Vlaamse identiteit 'en de politieke strijd die eraan verbonden is'.

Burgemeester-in-bijberoep

'Ik voel me niet aangesproken door de burgemeester-in-bijberoep,' schrijft Lanoye in zijn opiniestuk dat verschijnt in verschillende kranten. 'Ik ken en bewonder Conscience genoeg om op iedere barbecue van de Nieuw Vlaamse Elite, van VOKA tot Waregem Koerse, een gesprek over hem aan te gaan.'

'Mijn identiteit is Vlaams, maar ook Belgisch, Europees en Waaslands, om er maar een paar te noemen. Ik laat mijn identiteit niet misbruiken en al zeker niet door mensen die van Conscience alleen de biografie hebben doorbladerd.'

Het opiniestuk van Tom Lanoye is een nieuwe veldslag in wat begon als een onschuldig voorstel, maar intussen uitgegroeid lijkt tot een cultuuroorlog.

Flamingantische kerkfabriek

'Dat een collectieve identiteit noodzakelijkerwijs verbonden moet zijn aan een politieke strijd mag dan een geloofspunt zijn de flamingantische kerkfabriek, het blijft een aanmatiging die al vele eeuwen ter discussie staat. Niet iedere gelovige houdt ervan dat zijn religie wordt misbruikt als basis voor een theocratie.'

'Ik ken geen club ter wereld die zich zo beroept op de eigen taal en cultuur en die de dragers ervan zo categorisch belastert en verdacht maakt. Bij voorbaat en categorisch.

Lanoye hekelt het feit dat in het jaar waarin Conscience gevierd had moeten zijn omwille van zijn tweehonderdjarige geboortedag Bart De Wever en de N-VA geen enkel voorstel hebben gedaan om hem te gedenken. 'Zelfs niet in het Vlaams parlement, waar hij de grootste fractie heeft.'

Lanoye stelt tot slot voor om het Pieter De Coninckplein dan maar om te dopen tot het Brouwerij De Coninckplein. 'Met de sponsorgelden die dat oplevert, kunnen de sociale restaurants van 't Stad misschien worden uitgebreid in plaats van opgedoekt.' (EE)

Aanleiding tot het opiniestuk is de reactie van toekomstig burgemeester Bart De Wever op het voorstel van Behoud De Begeerte om het Pieter De Coninckplein om te dopen tot het Herman De Coninckplein. Pieter De Coninck is een romanfiguur van Hendrik Conscience, één van de grondleggers van de Vlaamse identiteit. 'Dat is idioot. Een van de domste voorstellen die ik ooit heb gehoord vanuit de culturele sector en dat wil wat zeggen,' liet De Wever zich ontvallen. De Antwerpse formateur ziet in het voorstel een aanval van de linkse culturele elite op de Vlaamse identiteit 'en de politieke strijd die eraan verbonden is'. Burgemeester-in-bijberoep 'Ik voel me niet aangesproken door de burgemeester-in-bijberoep,' schrijft Lanoye in zijn opiniestuk dat verschijnt in verschillende kranten. 'Ik ken en bewonder Conscience genoeg om op iedere barbecue van de Nieuw Vlaamse Elite, van VOKA tot Waregem Koerse, een gesprek over hem aan te gaan.' 'Mijn identiteit is Vlaams, maar ook Belgisch, Europees en Waaslands, om er maar een paar te noemen. Ik laat mijn identiteit niet misbruiken en al zeker niet door mensen die van Conscience alleen de biografie hebben doorbladerd.' Het opiniestuk van Tom Lanoye is een nieuwe veldslag in wat begon als een onschuldig voorstel, maar intussen uitgegroeid lijkt tot een cultuuroorlog. Flamingantische kerkfabriek 'Dat een collectieve identiteit noodzakelijkerwijs verbonden moet zijn aan een politieke strijd mag dan een geloofspunt zijn de flamingantische kerkfabriek, het blijft een aanmatiging die al vele eeuwen ter discussie staat. Niet iedere gelovige houdt ervan dat zijn religie wordt misbruikt als basis voor een theocratie.' 'Ik ken geen club ter wereld die zich zo beroept op de eigen taal en cultuur en die de dragers ervan zo categorisch belastert en verdacht maakt. Bij voorbaat en categorisch. Lanoye hekelt het feit dat in het jaar waarin Conscience gevierd had moeten zijn omwille van zijn tweehonderdjarige geboortedag Bart De Wever en de N-VA geen enkel voorstel hebben gedaan om hem te gedenken. 'Zelfs niet in het Vlaams parlement, waar hij de grootste fractie heeft.' Lanoye stelt tot slot voor om het Pieter De Coninckplein dan maar om te dopen tot het Brouwerij De Coninckplein. 'Met de sponsorgelden die dat oplevert, kunnen de sociale restaurants van 't Stad misschien worden uitgebreid in plaats van opgedoekt.' (EE)