Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Leuven moet een leefbare stad op mensenmaat worden, en de Leuvenaars moeten er aan kunnen meewerken. We moeten de Leuvenaars, zowel de individuele als de vele Leuvense verenigingen, beter betrekken bij de beleidsinitiatieven en activiteiten die vanuit het beleid genomen worden. En we kunnen hen stimuleren om binnen dat beleidskader ook zelf dingen te laten doen die ze graag doen. Ik pleit daarom voor het beleid verder te zetten, waarbij de accenten die we als partij gelegd hebben beter tot uiting komen en met nieuwe accenten.

Wie worden de winnaars? Wie de verliezers?

Ik verwacht dat de huidige beleidsploeg CD&V en SP.a ongeveer status quo zal blijven, dat N-VA er op vooruit zal gaan en dat het Vlaams Belang (vooral) en Open VLD (licht) erop achteruit zullen gaan.

Wat speelt in uw gemeente? Alle Leuvenaren moeten het gevoel hebben dat ze erbij horen en meewerken aan de ontwikkeling van het beleid en aan de ontwikkeling van de stad. Leuven moet een stad worden op maat van haar inwoners. Ik geef een voorbeeld. In Leuven moet wonen betaalbaar zijn voor alle Leuvenaars. Dat betekent dat niet alleen sociale woningen moeten worden gerealiseerd, maar ook en vooral woningen (zowel huur als koop) voor mensen die omwille van de lage inkomensvoorwaarden uit de boot van de sociale huisvesting vallen, maar het toch moeilijk hebben om een betaalbare woning te vinden. En zo zijn er veel: vele mensen verhuizen omdat er geen woningaanbod (meer) is voor de woonvraag die zij hebben. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen? Leuven moet een leefbare stad op mensenmaat worden, en de Leuvenaars moeten er aan kunnen meewerken. We moeten de Leuvenaars, zowel de individuele als de vele Leuvense verenigingen, beter betrekken bij de beleidsinitiatieven en activiteiten die vanuit het beleid genomen worden. En we kunnen hen stimuleren om binnen dat beleidskader ook zelf dingen te laten doen die ze graag doen. Ik pleit daarom voor het beleid verder te zetten, waarbij de accenten die we als partij gelegd hebben beter tot uiting komen en met nieuwe accenten. Wie worden de winnaars? Wie de verliezers? Ik verwacht dat de huidige beleidsploeg CD&V en SP.a ongeveer status quo zal blijven, dat N-VA er op vooruit zal gaan en dat het Vlaams Belang (vooral) en Open VLD (licht) erop achteruit zullen gaan. Wat speelt in uw gemeente? Alle Leuvenaren moeten het gevoel hebben dat ze erbij horen en meewerken aan de ontwikkeling van het beleid en aan de ontwikkeling van de stad. Leuven moet een stad worden op maat van haar inwoners. Ik geef een voorbeeld. In Leuven moet wonen betaalbaar zijn voor alle Leuvenaars. Dat betekent dat niet alleen sociale woningen moeten worden gerealiseerd, maar ook en vooral woningen (zowel huur als koop) voor mensen die omwille van de lage inkomensvoorwaarden uit de boot van de sociale huisvesting vallen, maar het toch moeilijk hebben om een betaalbare woning te vinden. En zo zijn er veel: vele mensen verhuizen omdat er geen woningaanbod (meer) is voor de woonvraag die zij hebben. (SD)