"Ik voel dat verschillende groepen in ons land tegen de vrijheid zijn gekant", zei Di Rupo. "De laatste drie tot vier jaar wordt de sfeer minder vrij. Er vallen verschillende slachtoffers."De eerste minister vindt het echter te gemakkelijk om het probleem tot de allochtone gemeenschap te beperken. "Dat is te eenvoudig. We moeten voortwerken aan de tolerantie en iedereen eraan herinneren dat we wetten hebben." Di Rupo verwacht veel van het nationaal actieplan tegen homofobie, waaraan Laurette Onkelinx en Joëlle Milquet de laatste hand leggen. "Ook een initiatief als de World Outgames kan bijdragen aan de tolerantie. Dit is een gelegenheid om een goed beeld van onze diversiteit te bieden, zeker naar jongeren toe". (DLA)

"Ik voel dat verschillende groepen in ons land tegen de vrijheid zijn gekant", zei Di Rupo. "De laatste drie tot vier jaar wordt de sfeer minder vrij. Er vallen verschillende slachtoffers."De eerste minister vindt het echter te gemakkelijk om het probleem tot de allochtone gemeenschap te beperken. "Dat is te eenvoudig. We moeten voortwerken aan de tolerantie en iedereen eraan herinneren dat we wetten hebben." Di Rupo verwacht veel van het nationaal actieplan tegen homofobie, waaraan Laurette Onkelinx en Joëlle Milquet de laatste hand leggen. "Ook een initiatief als de World Outgames kan bijdragen aan de tolerantie. Dit is een gelegenheid om een goed beeld van onze diversiteit te bieden, zeker naar jongeren toe". (DLA)