Toename aantal leefloners vooral toe te schrijven aan de niet-Europese onderdanen

(Belga) Het bedrag dat in België aan leeflonen wordt uitgekeerd, steeg van 507 miljoen euro in 2012 naar 990 miljoen in 2018. Dat is bijna een verdubbeling, die voornamelijk te wijten is aan een gevoelige stijging van de leefloners uit niet-EU-lidstaten, wat niet zo verwonderlijk is gezien de asielcrisis. De uitgaven hiervoor stegen van ruim 128 miljoen naar 368 miljoen euro in 7 jaar tijd. Zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) heeft verzameld bij minister van Sociale Integratie Denis Ducarme.

De stijging van het aantal leefloners van 151.000 naar 201.000 tussen 2012 en 2018 is niet aan één oorzaak toe te schrijven. Zowel in de leeftijdscategorie tot 25 jaar als bij ouderen neemt het aantal toe. Er kwamen meer schoolverlaters bij, maar ook mensen die na ontslag geen nieuwe job vonden en die door een wijziging in de werkloosheidssteun plots zonder uitkering vielen; meer erkende vluchtelingen hebben steun nodig en ook een stijgend aantal leerlingen aan middelbare school en hoger onderwijs redden het niet zonder leefloon, … Vorig jaar liep de kost voor het leefloon op tot 990 miljoen euro. Nooit eerder lag dat bedrag zo hoog. Pas wijst erop dat 440 miljoen euro of een kleine helft van het totale budget wordt uitgekeerd aan mensen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken. “Aangezien nieuwe Belgen of allochtonen met de dubbele nationaliteit als Belg worden gecatalogeerd, ligt het aandeel van mensen met een migratieachtergrond in de realiteit zelfs nóg hoger”, aldus het Vlaams Belang-Kamerlid. Het aandeel van de niet-Belgen, en dan vooral van de niet-EU-onderdanen in de uitbetaling van de leeflonen, zit al enkel jaren in stijgende lijn. Het aantal niet-EU-leefloners nam toe van 25.700 in 2012 tot 50.100 vorig jaar en het bijbehorende budget van ruim 128 miljoen tot 368 miljoen. “Vergeleken met de regeerperiode Di Rupo is er sprake van een stijging met niet minder dan 105 procent. De regering-Michel spendeerde op vier jaar tijd 1,4 miljard euro aan leeflonen voor niet-Europese vreemdelingen. Meer dan het dubbele als Di Rupo”, becijferde Pas. “Open grenzen en een open sociale zekerheid zijn onverenigbaar. We moeten ophouden met Sinterklaas te spelen voor de hele wereld. Doen we dat niet, dan gaat ons sociaal bijstandssysteem onvermijdelijk naar de haaien. De eerste slachtoffers daarvan zullen onze eigen behoeftigen zijn”, besluit ze. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content