Wat is liberalisme voor u?

Bert Schelfhout: Liberalisme is een ideologie die staat voor het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Een liberaal gelooft dat niet de overheid, maar de burger zelf de beste keuzes maakt over zijn leven. Op die manier kunnen we het beste vorm geven aan een samenleving, die bestaat uit afzonderlijke individuen.

Waarom hebt u gekozen voor Open VLD als partij?

Schelfhout: Open VLD was een evidente keuze voor mij. Ik ben een liberaal van inborst en sta achter zo'n 95 procent van de standpunten van de Vlaamse liberalen. Andere partijen die zichzelf liberaal noemen, vind ik te autoritair of te collectivistisch. Als ik dan toch termen moet kleven, beschouw ik mezelf ethisch links en economisch rechts. Volgens mij sluit Open VLD daar het beste bij aan.

Waarom moeten jongeren nog voor Open VLD stemmen?

Schelfhout: Liberalisme is in deze onzekere tijd meer dan ooit relevant. Het liberale verhaal biedt de beste antwoorden op sociaal gebied. Het biedt zelfs de beste antwoorden op de milieuproblematiek. Dat toont het verhaal van de zonnepanelen aan. In plaats van de panelen zo zwaar te subsidiëren, hadden we dat budget beter gebruikt voor zaken die echt het verschil maken voor onze planeet. Door die oversubsidiëring betaalt de Vlaming nu te veel voor groene stroom. De overheid moet een draagvlak creëren voor groene maatregelen bij elk individu. Het centraal sturen van gedrag aan de hand van subsidies zal op lange termijn geen voordeel opleveren voor onze planeet.

Wat vindt u van het toekomstplan van Open VLD?

Schelfhout: Het 555-plan legt de focus op het sociaal-economische en dat vind ik belangrijk. Ik denk dat we zelfs meer dan 5 procent zullen moeten besparen om ons welvaartsmodel in stand te houden. Ook op andere domeinen hadden de plannen verder mogen gaan. Zo is Jong VLD voorstander van de vlaktaks. Dat is één tarief met een belastingvrije norm, zoals dat nu bijvoorbeeld in Estland al bestaat. En op gebied van asiel en migratie gaan de teksten ook niet altijd ver genoeg. Wie zijn wij om als overheid mensen tegen te houden die naar dit land komen op zoek naar een beter leven? Natuurlijk moeten er wel restricties ingebouwd worden, zodat nieuwkomers niet meteen misbruik maken van onze sociale zekerheid.

Wat vindt u ervan dat Open VLD de term 'confederalisme' heeft geschrapt?

Schelfhout: Eerlijk gezegd vind ik dat een discussie in de marge. Ik ga akkoord met onze voorzitster Gwendolyn Rutten die zegt dat N-VA de term 'confederalisme' heeft gekaapt. We zijn pas bezig met een zesde staatshervorming. Laten we die afwerken voordat we beginnen aan een nieuwe communautaire ronde. Aan de andere kant zijn we wel gebaat bij een efficiënte overheidsstructuur en homogene bevoegdheidspakketten. Maar in die discussie mag er ook eens nagedacht worden over het opnieuw federaliseren van bepaalde bevoegdheden.

Waarom gaat Open VLD erop vooruit in de laatste peiling?

Schelfhout: Ik vertrouw op het gezond verstand van de burger. Mensen zien in dat Open VLD-ministers als Alexander De Croo en Annemie Turtelboom goed werk verrichten in de federale regering. Ze moeten natuurlijk moeilijke maatregelen nemen, maar de mensen begrijpen dat die op termijn belangrijk zijn voor het behoud van onze welvaart. Daarnaast speelt natuurlijk ook het Maggie De Block-effect. Wanneer je hard werkt zonder je al te veel op te dringen in de media, wordt dat gewaardeerd door de kiezer.

Waar ligt de toekomst van Open VLD?

Schelfhout: Ik geloof niet in de louterende werking van een oppositiekuur. We zullen in de toekomst moeten deelnemen aan het beleid, maar enkel als we als partij voldoende kunnen doorwegen op de besluitvorming. (YD)

Wat is liberalisme voor u?Bert Schelfhout: Liberalisme is een ideologie die staat voor het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Een liberaal gelooft dat niet de overheid, maar de burger zelf de beste keuzes maakt over zijn leven. Op die manier kunnen we het beste vorm geven aan een samenleving, die bestaat uit afzonderlijke individuen.Waarom hebt u gekozen voor Open VLD als partij?Schelfhout: Open VLD was een evidente keuze voor mij. Ik ben een liberaal van inborst en sta achter zo'n 95 procent van de standpunten van de Vlaamse liberalen. Andere partijen die zichzelf liberaal noemen, vind ik te autoritair of te collectivistisch. Als ik dan toch termen moet kleven, beschouw ik mezelf ethisch links en economisch rechts. Volgens mij sluit Open VLD daar het beste bij aan.Waarom moeten jongeren nog voor Open VLD stemmen?Schelfhout: Liberalisme is in deze onzekere tijd meer dan ooit relevant. Het liberale verhaal biedt de beste antwoorden op sociaal gebied. Het biedt zelfs de beste antwoorden op de milieuproblematiek. Dat toont het verhaal van de zonnepanelen aan. In plaats van de panelen zo zwaar te subsidiëren, hadden we dat budget beter gebruikt voor zaken die echt het verschil maken voor onze planeet. Door die oversubsidiëring betaalt de Vlaming nu te veel voor groene stroom. De overheid moet een draagvlak creëren voor groene maatregelen bij elk individu. Het centraal sturen van gedrag aan de hand van subsidies zal op lange termijn geen voordeel opleveren voor onze planeet.Wat vindt u van het toekomstplan van Open VLD?Schelfhout: Het 555-plan legt de focus op het sociaal-economische en dat vind ik belangrijk. Ik denk dat we zelfs meer dan 5 procent zullen moeten besparen om ons welvaartsmodel in stand te houden. Ook op andere domeinen hadden de plannen verder mogen gaan. Zo is Jong VLD voorstander van de vlaktaks. Dat is één tarief met een belastingvrije norm, zoals dat nu bijvoorbeeld in Estland al bestaat. En op gebied van asiel en migratie gaan de teksten ook niet altijd ver genoeg. Wie zijn wij om als overheid mensen tegen te houden die naar dit land komen op zoek naar een beter leven? Natuurlijk moeten er wel restricties ingebouwd worden, zodat nieuwkomers niet meteen misbruik maken van onze sociale zekerheid.Wat vindt u ervan dat Open VLD de term 'confederalisme' heeft geschrapt?Schelfhout: Eerlijk gezegd vind ik dat een discussie in de marge. Ik ga akkoord met onze voorzitster Gwendolyn Rutten die zegt dat N-VA de term 'confederalisme' heeft gekaapt. We zijn pas bezig met een zesde staatshervorming. Laten we die afwerken voordat we beginnen aan een nieuwe communautaire ronde. Aan de andere kant zijn we wel gebaat bij een efficiënte overheidsstructuur en homogene bevoegdheidspakketten. Maar in die discussie mag er ook eens nagedacht worden over het opnieuw federaliseren van bepaalde bevoegdheden.Waarom gaat Open VLD erop vooruit in de laatste peiling?Schelfhout: Ik vertrouw op het gezond verstand van de burger. Mensen zien in dat Open VLD-ministers als Alexander De Croo en Annemie Turtelboom goed werk verrichten in de federale regering. Ze moeten natuurlijk moeilijke maatregelen nemen, maar de mensen begrijpen dat die op termijn belangrijk zijn voor het behoud van onze welvaart. Daarnaast speelt natuurlijk ook het Maggie De Block-effect. Wanneer je hard werkt zonder je al te veel op te dringen in de media, wordt dat gewaardeerd door de kiezer.Waar ligt de toekomst van Open VLD?Schelfhout: Ik geloof niet in de louterende werking van een oppositiekuur. We zullen in de toekomst moeten deelnemen aan het beleid, maar enkel als we als partij voldoende kunnen doorwegen op de besluitvorming. (YD)